Kulturrådet

6,2 miljoner till Skapande skola i Dalarna

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 14:23 CEST

Skolor i Dalarna får totalt drygt 6,2 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 25 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 och förskoleklass av kulturinsatserna. 14 kommuner samt en friskola i Dalarna får bidrag.

- Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Utvecklingstendensen är klar: Fler och fler elever nås av Skapande skola-insatser. De flesta kommunerna i länet söker medel för samtliga elever, vilket tyder på att förankringen i skolorna blir bättre och bättre. Även elevinflytandet utvecklas.

Borlänge och Falu kommuner får de största beloppen, 1 419 000 kronor respektive 1 381 000 kronor. Borlänge satsar som tidigare på olika kulturyttringar för olika årskurser, medan Falun har språk och berättande som övergripande tema. Samtliga elever ska enligt planerna få del av insatserna.

Älvdalens kommun vill satsa på många olika aktiviteter från sameslöjd till afrikansk dans och för det får de 220 000 kronor. Alla 740 elever berörs.

Även en liten friskola som Skattunge Friskola i Skattungbyn med 25 elever får en slant för Skapande skola-insatser. De vill arbeta med drama och får 30 300 kronor.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola-insatserna är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Borlänge: Margareta Gåfvels
Telefon: 0243-744 71, 073-719 04 71

Falun: Joakim Lindblad
Telefon: 023-821 71, 070-671 56 48

Älvdalen: Gun-Britt Hurtig
Telefon: 0251-31 277, 070-395 99 46

Skattunge Friskola: Kristina West
Telefon: 070-583 45 77, 070-394 85 12