Röda Korset - Skåne och Halland

6 av 10 hallänningar kan tänka sig att arbeta frivilligt

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 07:37 CET

Den 5 december firas Internationella Frivillighetsdagen. En dag väl värd att fira, för viljan att arbeta ideellt är stor hos svensken, visar en ny undersökning från Röda Korset. 
Totalt 6 av 10 boende i Halland kan tänka sig att någon gång i veckan engagera sig i frivilligt arbete, för att utan ersättning hjälpa andra. Resultatet är detsamma i Skåne och ligger nära snittet för riket som är 63 procent. Mest villiga att arbeta frivilligt för att hjälpa andra är boende i Småland, Öland och Gotland. Minst intresserade av att arbeta frivilligt är boende i Stockholms län.

– Det är oerhört glädjande att så många i Sverige kan tänka sig att arbeta frivilligt. Även i en avancerad välfärdsstat som Sverige behövs mycket frivilligarbete som välfärdsförstärkare. Särskilt glädjande tycker jag det är att så många unga är beredda att göra en insats för medmänniskor. Det ger oss stora möjligheter inför framtiden att utöka och utveckla vårt arbete i Sverige, säger Bengt Westerberg ordförande för Svenska Röda Korset.

Internationella Frivillighetsdagen instiftades av FN:s generalförsamling den 17 december 1985 och firas jorden runt. Syftet med dagen är att lyfta fram och hylla de ideellt aktiva som bidrar till ett bättre samhälle. I Röda Korsets verksamheter byggs en långsiktig och hållbar relation genom möten, visad medmänsklighet och delaktighet. Röda Korsets frivilliga hjälper barn med läxorna, besöker äldre i hemmen, ger stöd i kris och sorg samt tar emot samtal i Röda Korsets telefonjour. Bland mycket annat.

Närmare 40 000 personer är i dag engagerade inom Svenska Röda Korset. Två av dessa är Ulla Jönsson i Laholm och Hala Mohammed i Malmö. Ulla tillhör generationen 70+ och har varit engagerad frivillig inom Röda Korset i 52 år. Med glädje, säger hon själv.

 – Det har aldrig känts som en uppoffring att vara frivillig. Tänk så många härliga människor jag träffat som jag annars inte skulle ha mött. Flyktingfamiljerna som vi gjorde utfärder med så de skulle lära känna bygden och naturen. Kvinnorna från Bosnien och Kosovo som vi lagade mat tillsammans med. Alla anhörigvårdare som jag fått förmånen att dela sorg och glädje med. Vännerna i sy-gruppen och på Kupan och många, många fler. Också alla jag mött på gatorna i Laholm med bössan i handen. Det har verkligen berikat mitt liv och jag vill varmt rekommendera alla som funderar på att bli frivillig att komma med!

Hala Mohammed är ungefär 50 år yngre än Ulla och har ”bara” varit Röda Korsare i tre år nu. Men hennes engagemang är lika starkt.

– Röda Korset är definitivt en del av mig numera och jag vill gärna uppmuntra alla som funderar på frivilligt arbete att ta steget. Jag kom till Malmö för att plugga vid högskolan och ville engagera mig. Att det blev Röda Korset har nog att göra med att det är en enormt stor, välkänd och välsedd organisation som finns i 186 länder jorden runt. Röda Korset är verkligen ett fantastiskt starkt och trovärdigt varumärke. Det tilltalar mig! Idag är jag dels ordförande i Ungdomsförbundet i Malmö, dels arbetar jag på frivillig basis med barn mellan 5 och 8 år på Mosippan i Malmö. Kvinnor som Ulla Jönsson är en fantastisk förebild och inspirationskälla. När jag hör om henne tänker jag att ”så länge vill jag också hålla på. Minst.”

Att man en dag om året lyfter fram och hyllar de ideellt aktiva som ger av sin tid och sitt engagemang till sina medmänniskor tycker Hala är bra. 

– Men det borde synas och märkas mer. Vi frivilliga är en grupp som inte får särskilt mycket bekräftelse och uppmuntran. Och det är synd eftersom vi faktiskt bidrar till ett bättre samhälle. Kanske kan det bli bättre nästa år. Då är det ju ändå 25-års jubileum, avslutar Hala Mohammed. 

 

Undersökningen i korthet

-          Personer 60 år och äldre, arbetslösa och glesbygdsbor är mest öppna för frivilligt arbete.

-          Boende i Småland, på Öland och Gotland är mest öppna för frivilligt arbete där 7 av 10 kan tänka sig frivilligarbete.

-          Stockholmare är minst villiga att hjälpa andra, 58 procent är positiva till frivilligarbete.

-          Kvinnor är mer villiga att arbeta frivilligt än män.

-          6 av 10 mellan 16-29 år kan tänka sig att arbeta frivilligt.

Undersökningen är gjord 12-17 november av Novus Opinion. Frågan som ställdes till 1 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 år och äldre var: Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i frivilligt arbete utan ersättning någon gång i veckan för att hjälpa andra människor?

Om Röda Korset Julkampanj 2009

Röda Korset arbetar dagligen för att bekämpa ofrivillig ensamhet och utanförskap. Varje dag arbetar frivilliga inom Röda Korset för att göra livet lite bättre för många i Sverige. Julkampanjen 2009 syftar till att samla in pengar, rekrytera frivilliga och informera om Röda Korsets sociala arbete i Sverige. Pengarna vi samlar in under Julkampanjen 2009 gör att våra frivilliga kan fortsätta besöka drygt 30 000 äldre, ta emot 50 000 samtal i Röda Korsets telefonjour samt hjälpa cirka 7 000 barn och vuxna med läxhjälp och språkträning – varje år.

Internationella frivillighetsdagen den 5 december

Den internationella frivillighetsdagen instiftades av FN 1985 för att uppmana länder, regeringar, parlament, organisationer, företag och enskilda att lyfta fram värdet och syftet i det frivilliga engagemanget. Internationella frivillighetsdagen firas i hela världen. Inom Internationella rödakors- och halvmånefederationen, som är världens största humanitära nätverk, är drygt 90 miljoner frivilliga engagerade för att hjälpa medmänniskor. 

Förra året samlade Röda Korset in 26 miljoner kronor till den sociala verksamheten under Julkampanjen. Dessa pengar gjorde att:

-          199 000 personer fick stöd av våra rödakorsvärdar på sjukhus och äldreboenden.

-          7 000 barn och vuxna fick läxhjälp och språkträning (av dessa var cirka 6 000 barn).

-          49 000 samtal togs emot i Röda Korsets telefonjour.

-          4 500 anhörigvårdare fick stöd av Röda Korset.

-          31 000 äldre fick en värdefull gemenskap.

-          5 000 personer fick råd och stöd för att lära känna det svenska samhället.

-          3 800 besök gjordes på fängelser och anstalter.

Så här stödjer du Röda Korsets sociala arbete:

• Plusgiro 900 800-4 och bankgiro 900-8004. Märk talongen med JUL.

• Köp julklappar på Röda Korsets basarer och på mötesplats Kupan.

   Julklappar går även att köpa på www.redcross.se

• Sms:a jul till 72 900 så skänker du 50 kronor.

• Ge en gåva via www.redcross.se

• Runda Upp för Röda Korset hos vissa modekedjor runt om i landet.

 

För ytterligare information/kontakt med Ulla Jönsson i Laholm, Hala Mohammed i Malmö eller andra frivilliga:

Anna Hötzel, kommunikatör, Region Syd (Skåne/Halland), 040-32 65 42, 073-445 65 42, anna.hotzel@redcross.se