IT&Telekomföretagen

6 av 10 IT-företag planerar att nyanställa

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 07:00 CEST

De svenska IT-företagen tror på ökad efterfrågan och högst är trycket när det gäller IT-tjänster i finans- och telekombranschen. Hela 60 procent av IT-företagen planerar nyanställningar.

Det framgår av halvårsmätningen av IT-tjänsteindikatorn som publiceras av IT&Telekomföretagen i samarbete med IDC. Indikatorn baseras på en enkätundersökning till företag inom IT-tjänstesektorn. Den aktuella mätningen avser förväntningarna inför andra halvåret 2010 samt de planer på nyanställning som företagen har inför första halvåret 2011.

– Den förväntade utvecklingen inom IT industrin har ökat mycket starkt jämfört med förra mätningen som gjordes i Q1 2010, säger Nils Molin, VD, IDC Sverige. Liksom i tidigare mätningar är det Mitt-Sverige som spås den starkaste utvecklingen, men intressant är att Norra Sverige, en region som tidigare haft relativt blygsamma förväntningar på framtida faktureringsutveckling, nu spås ett starkt avslut på 2010. Vi ser också att västra Sverige har vänt den negativa utveckling som spåddes under Q1 och ligger nu på andra sidan  nollsträcket, avslutar Nils Molin.

Mätningen visar också att bristen inom samtliga kompetensområden håller i sig och har till och med ökat jämfört med Q1 2010. Sett till samtliga storleksklasser är det, liksom i förra mätningen, teknikspecialister och produkt- eller systemutvecklare som företagen anser att det råder störst brist på.

– Glädjande är att hela 60 procent av de tillfrågade räknar med att nyanställa inför första halvåret 2011, och då handlar det inte bara om de stora aktörerna i branschen utan också de små och medelstora företagen hakar på trenden, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Se bifogad ”Sammanfattning” för närmare analys. För en fullständig rapport, inkl. resultat och siffror, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke alt. Nils Molin. 

 

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Nils Molin, VD, IDC Sverige
nmolin@idc.com tel. 0733-499 600

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 076-8010088

Studien baserar sig på en anonymiserad enkät som tillställts medlemsföretagen inom IT&Telekomföretagen. Enkäten skickades ut i mitten av augusti 2010 och sista svarsdag var den 2:a september. Syftet är att halvårsvis undersöka status inom IT – Industrin. Denna mätning avser förväntningarna inför andra halvåret 2010 samt de planer på nyanställning som företagen har inför första halvåret 2011.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 93 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se