Triventus

6 Mkr i biogasstöd till Triventus

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 14:16 CET

Energimyndigheten har beslutat att stödja Triventus  satsning på gårdsbaserad biogasproduktion i anslutning till Vadsbo Mjölk med  6,093 Mkr. Projektet Vadsbo Biogas, som är ett av de största i sitt slag i Sverige, innefattar nytänkande på en rad punkter. Bland annat kommer en stor del av gödsel och biogödsel pumpas och processen ska styras för en optimering av biogasproduktionen.

Triventus är ett av elva projekt som får del av investeringsstödet på totalt 100 Mkr. Syftet är att främja sådan teknikutveckling som ger effektiv och utökad produktion, distribution och användning av  biogas.

– Projekten är valda utifrån bland annat klimatnytta, teknisk potential och demonstrationsvärde samt energi- och resurs-effektivitet, säger Anders Lewald på Energimyndigheten.

- Stödet från Energimyndigheten är ett erkännande av vårt val av teknik som driver på utvecklingen inom biogasbranschen säger projektledare Sofia Haargaard, Triventus Biogas AB

-Vadsbo-projektet följer planeringen och vid årsskiftet beräknar vi  starta upphandlingsprocessen för att ta anläggningen i drift i 2011 - 2012

-Kontraktet omfattar i första hand tillståndsansökningar och projektering, samt, om de ekonomiska förutsättningarna stämmer, även byggnation och drift av biogasanläggningen.

Minst 50000 ton gödsel

Biogasanläggningen kommer att ta emot och upparbeta all den gödsel som produceras vid Vadsbo Mjölk samt från att antal djurgårdar i närområdet. 2011 beräknar Vadsbo ha 1200 eko-mjölkproducerande kor och därmed vara Sveriges i särklass största gård för KRAV-producerad mjölk. Vadsbo Mjölk är ett dotterbolag till Vadsbo Växtodling AB, som brukar 2000 ha åker.

Projektet kommer färdigutvecklat att ha en kapacitet på ca 1,9 miljoner Nm3  fordonsgas. Det ersätter ca 2 miljoner liter bensin vilket motsvarar ett minskat utsläpp om ca 5 400 ton CO2-ekvivalenter.