Röda Korset Lokalt

60-års kalas för Röda Korsets besöksverksamhet i Växjö

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 08:35 CEST

Växjö rödakorskrets besöksverksamhet fyller 60 är och det firas med tårtkalas på Växjö kommuns träffpunkter för äldre där Växjökretsens frivilligmedarbetare är träffpunktsvärdar. 

Växjö rödakorskrets besöksverksamhet startades 1954 och hette då väntjänst i verksamhetsberättelsen kunde man läsa "Många gånger ha vi utövat tjänst med besök för att sällskapa och prata bort en stund med de gamla, och bara för en så enkel sak, ha vi fått röna stor tacksamhet. de gamla och sjuka tacka oss för det i deras ögon sett välsignelsebringande arbetet". Väntjänsten kunde bestå av bilturer, högläsning för blinda och museibesök för åldringar.

1965 kom Svenska Röda Korset med mottot "Bryt isoleringen!" och verksamheterna som riktade sig mot ensamma äldre ökade i Växjö kommuns rödakorskretsar. Växjö rödakorskrets delade ut enkäter till pensionärer där de fick ge önskemål som aktiviteter, resultatet blev utflyktsresor, föreläsningar, filmvisning, bingo, telefonkedjor, blomsteruppvaktning etc.

I dag arbetar Växjö rödakorskrets besöksverksamhet med hembesök, promenadgrupper, caféer på äldreboende, medverkan på Träffpunkter, anhörigstöd, läsombud, besöksvärdar på Växjö lasarett och medföljare. Under 2013 gjorde Växjö rödakorskrets frivilligmedarbetare 400 hembesök hos ensamma äldre personer, hade caféverksamhet vid 93 tillfällen, medverkade på 320 träffpunkter, gjorde 198 promenader med äldre, var medföljare vid 21 tillfällen, läste högt för äldre 19 gånger och gjorde 18 besök på Växjö lasarett.

I besöksverksamheten ingår också rödakorsvärdar på Växjö lasarett, som startade 1961 och häktesbesökare som startades i början av 90-talet. 

Växjö rödakorskrets besöksverksamhet som specifikt riktar sig till ensamma äldrepersoner  har bara under de senaste åren ökat markant, 2007 fanns det 52 frivilligmedarbetare som gav stöd till 150 ensamma äldre personer varje vecka i dag har verksamheten 60 frivilligmedarbetare som ger stöd till 370 ensamma äldre personer varje vecka. I Växjö besöksverksamhet, inklusive rödakorsvärdarna och häktesbesökarna finns över 100 frivilligmedarbetare som tillsammans under 2013 lade över 7 000 timmar på sina frivilliguppdrag och  gav stöd till 32 700 personer.  

Under de 60 år som gått har det kokats litervis av kaffe, bjudit på tusentals bullar, kakor och tårtor, gjort tusentals hembesök till ensamma äldre, hundratals utflykter med buss, många mil har promenerats, listan kan göras hur lång som helst.

Kontaktperson:
Besöksverksamhetssamordnare Marie Liljegren, tfn: 0470-213 93
E-post: vaxjo.besok@redcross.se 


Röda Korset är världens största medmänskliga skyddsnät. Röda Korset är en politiskt och religiöst obunden organisation som hjälper människor i kris. 

I Växjö arbetar Röda Korset främst med besöksverksamhet, integrationsverksamhet och insamling. 

Växjö rödakorskrets kontor finns på Arabygatan 31, 2 vån.