Växjö universitet

60 miljoner till arbetet med Linnéuniversitetet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:15 CEST

Regeringen lade idag fram sin budgetproposition för 2009 som bland annat innehåller nyheter för arbetet med Linnéuniversitetet. Regeringen vill satsa totalt 60 miljoner kronor på fusionsarbetet.


- Det här är ett mycket glädjande besked. Även om vi inte får de resurser vi begärt fullt ut, får vi bekräftelse på att regeringen stöder våra ambitioner när det gäller att stärka kvaliteten genom ett nytt universitet, säger Johan Sterte, rektor för Växjö universitet.

Regeringen bedömer att ett större universitet innebär en förbättrad kvalitet i utbildning och forskning, ökar universitets attraktionskraft och tillvaratar de båda befintliga lärosätenas utvecklingspotential och att detta på sikt leder till en effektivisering av verksamheten.

Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har också skickat ett förslag till regeringen hur den organisationskommitté ska se ut som ska fungera som styrelse för det nya universitetet fram till fusionen realiseras. I förslaget som nu lämnats till regeringen föreslås sammansättning av ledamöter för denna organisationskommitté.

-Det här är resultatet av en process som pågått sedan vi gemensamt beslöt oss för att fusionera och är nödvändig när vi nu går vidare mot ett nytt universitet. Det är angeläget att organisationskommittén har så bred förankring som möjligt inom lärosätena och kan tillgodogöra sig de varierade yrkesbakgrunder som finns i våra båda styrelser, säger Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar.

Läs förslaget till organisationskommitté och förslag till ledamöter på
nyttuniversitet.se.

För mer information:
Agneta Bladh, rektor Högskolan i Kalmar
Mobiltelefon: 0708 - 42 14 12
Johan Sterte, rektor Växjö universitet
Mobiltelefon: 070-53 83 536

Mer information om fusionen finns på nyttuniversitet.se