Sveriges Kommuner och Landsting

60 miljoner till kvalitetsregister

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:28 CET

Stor satsning på kvalitetsregister, stöd till öppna jämförelser och pengar till patientsäkerhet. Det är tre av de områden som får pengar i årets överenskommelse om utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården, den så kallade Dagmaröverenskommelsen.

Hela överenskommelsen är värd 158 miljoner kronor. Av denna summa går det enskilt största bidraget, 60 miljoner kronor, till utveckling av kvalitetsregister. Det handlar både om att utveckla befintliga kvalitetsregister och att starta nya. En väsentlig del av satsningen avser förbättrat IT-stöd.

– Det blir allt tydligare hur viktiga registren är för att utveckla vården, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Det är centralt för vårdens utveckling att kvalitetregistren kan bygga på modern IT, inte minst för att underlätta rapportering. Kvalitetsregistren utgör också ett betydelsefullt underlag för de öppna jämförelser som SKL gör tillsammans med Socialstyrelsen.

Det finns angelägna områden som ännu inte täcks av några kvalitetsregister.

– Hit hör primärvården och med hjälp av Dagmarmedlen kan vi nu inleda utvecklingen mot bättre uppföljning inom primärvården, säger Anders Knape.

Öppna jämförelser får allt större betydelse för utveckling, uppföljning, styrning och fria val i vården. I årets överenskommelse slås fast att SKL och Socialstyrelsen ska fortsätta samverka. För det ändamålet får SKL 5,5 miljoner och Socialstyrelsen lika mycket.

Patientsäkerhetsområdet får 4 miljoner. Av överenskommelsen framgår att dessa pengar är tänkta att garantera kontinuiteten och landstingens engagemang i väntan på en större och bredare satsning än den som SKL initierade och nyligen avslutat.

För mer information: Bodil Klintberg, projektledare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 83, mobil: 070-610 76 83, e-post: bodil.klintberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01