Utbildningsdepartementet

60 mkr och nya åtgärdsförslag för en effektivare holdingbolagsstruktur

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:04 CET

Regeringens särskilde förhandlingsman och utredare, Peter Nygårds, har idag överlämnat sin rapport om åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur.

- Holdingbolagen är viktiga verktyg i arbetet med kommersialisering och kunskapsöverföring av forskningsresultat från universitet och högskolor. De måste ges goda förutsättningar att fortsatt vidareutvecklas, säger Peter Nygårds.

Utredningen föreslår bland aannat ökad samordning av holdingbolagens allmänna entreprenörskapsaktiviteter, bland annat genom medfinansiering från Vinnova och Innovationsbron AB. Utredningen föreslår att väl fungerande holdingbolag ges i uppdrag att sprida kunskap om arbetsmetoder och entreprenörsaktiviteter gentemot universitet som saknar holdingbolag. Högskolor som ansökt hos regeringen om att få starta holdingbolag bör tillåtas detta.

Vidare föreslår utredningen att det bildas en för holdingbolagen gemensam struktur; Forskarpatent Sverige AB. Syftet är att samutnyttja de resurser som finns för att bättre kunna kommersialisera internationell spetsforskning.

Utredningen föreslår även en fördelning av tidigare beslutade 60 miljoner kronor för genomförande av förslagen.

- Sammantaget kan förslagen stötta en fortsatt positiv utveckling av både universiteten som sådana och näringslivets konkurrenskraft samtidigt som en resurseffektiv utveckling av systemet kan erhållas, säger Peter Nygårds.


Kontakt:
Peter Nygårds
Förhandlingsman/Utredare
070-690 16 00

Johan Stålhammar
Departementssekreterare
08-405 43 69