AMF

60-plussare sparar mest

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:35 CET

De som passerat 60 år har procentuellt sett mest kvar i plånboken när utgifterna är betalade. Cirka tre fjärdedelar av den totala inkomsten konsumeras och resten blir kvar till sparande. Hushåll i åldersgruppen 20-39 år har endast cirka en tiondel kvar till sparande. Det visar en sammanställning baserad på SCB-statistik som AMF tagit fram.

-   Pensionsmyndigheten flaggar för att pensionen som andel av slutlönen blir lägre i takt med att vi lever allt längre. Frågan är vad som är en lagom nivå. Ett sätt att sätta pensionsberäkningarna i ett sammanhang är att se hur mycket man faktiskt konsumerar, säger Fredrik Nordström, chef för Trygghetsekonomi på AMF.

AMF har analyserat hur mycket hushåll i olika åldersgrupper har kvar efter att alla utgifter är betalade. Den del av inkomsten som inte konsumeras blir kvar till sparande. Sparandet som andel av inkomsten utgör den så kallade sparkvoten. Ju äldre man är desto mer sparar man av sin disponibla inkomst. Även efter pensionering är sparandet högt i förhållande till den disponibla inkomsten. I äldre åldersgrupper är skillnaderna i sparande mellan de med hög och låg inkomst däremot stor.

För hushåll i den yngre åldersgruppen 20-39 år är sparkvoten 11 procent av inkomsten, därefter ökar den till 19 procent för gruppen 40-49 år och 23 procent för gruppen 50-59 år. Sparkvoten är som högst, 26 procent, för dem som närmar sig pensionsåldern, 60-65 år. Från 66 år sjunker den marginellt till 25 procent.

Lägre inkomst efter 50 – men ändå högt sparande
Hushållens disponibla inkomst minskar från 50 års ålder, men det gör också konsumtionen. Det innebär att den del som blir kvar till sparande ändå kan vara större, procentuellt sett, än för yngre grupper med högre inkomst.

Trots att inkomsten minskar för de flesta som går i pension, kan många fortfarande behålla ungefär samma levnadsstandard, eftersom inkomsten hamnar på ungefär samma nivå som konsumtionen var före pensionering, säger Fredrik Nordström.

Tvärtom är det för yngre grupper. Inkomsten ökar, men andelen som är kvar till sparande blir mindre. Hushåll i åldersgruppen 40-49 år har de högsta inkomsterna, men mindre andel blir kvar till sparande jämfört med äldre grupper.

Sammanställningen är baserad på statistik från SCB om hushållens utgifter 2007-2009, vilket är de nyaste siffrorna som finns tillgängliga från SCB.

Bilaga: Faktaruta om sparkvot samt tabell över åldersgrupper

För mer information, kontakta:

Fredrik Nordström, Trygghetsekonomi AMF: 070-219 35 20 eller fredrik.nordstrom@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32 eller emelie.ericson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 400 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande

papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.