Vänersborgs kommun

61 miljoner plus för Vänersborg

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:27 CET

Vänersborgs kommun gör återigen ett positivt resultat.

Bokslutet för 2006 uppgår till plus 61 miljoner, en förbättring med 8 Mkr jämfört med förra året och hela 31 Mkr bättre än budget.

- Mycket glädjande att vi även detta år kan visa upp ett starkt ekonomiskt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren.

Under 2006 har Vänersborgs kommun investerat for 125 Mkr. De största enskilda investeringarna gäller ombyggnad av Rånnums skola samt om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende.

År 2007 fortsätter den höga investeringstakten. Kommunen planerar kommunen investeringar för 147 Mkr, Arena Vänersborg oräknad.

- Ett bra resultat ger oss handlingsutrymme. Vi kan investera i en bättre framtid för vänersborgarna och genomföra nödvändiga satsningar på skollokaler, äldreboenden och fritidsanläggningar.

Det goda resultatet beror främst på högre skatteintäkter och lägre räntor, men också på att nämnderna har skött sig väl.

- Bakom det förbättrade resultatet finns betydande ansträngningar och hårt arbete från kommunens anställda och förtroendevalda. Det största enskilda överskottet hade samhällsbyggnadsnämnden med 7 Mkr, följt av barn och ungdomsnämnden med 5 Mkr.

- Endast socialnämnden gör ett underskott. Större delen av underskottet har dock varit känt länge och har i viss mån hanterats inför 2007, genom de omfattande budgettillskott som tillförts nämnden.

Frågor?
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren, 0521-27 11 32