Regionförbundet i Kalmar län

61 procent av hushållen i Kalmar län har snabbt bredband

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 09:41 CEST

61 procent av hushållen i Kalmar län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år. Det visar en färsk kartläggning från Post- och telestyrelsen.

Kartläggningen visar att ökningen för Kalmar län följer utvecklingstakten för Sverige. Dock ligger länet fortsatt efter i utbyggnad då 78,5 procent av hushållen i Sverige nu har tillgång till snabbt bredband. Det är också långt kvar till målet om att 100 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Särskilt gäller detta utvecklingen för områden utanför tätort och småorter där utbyggnadstakten är lägre (2,3 procentenheter) och där den utbyggda andelen är så låg som 13 procent.

- Det är glädjande att utvecklingen går framåt, men vi har en bra bit kvar till målet om att 100 procent av länets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2020. Vi måste växla upp tempot, säger Ulf Nilsson, ordförande regionförbundet.

Bland Kalmar läns kommuner har Kalmar kommun kommit längst med 79 procent anslutna hushåll, medan Högsby kommun endast har 24 procent.Mörbylånga kommun hade den snabbaste tillväxten av snabbt bredband under 2017 med 17 procentenheter.

- Med den utvecklingstakt vi har i länet i dag kan vi konstatera att vi inte når målen för bredbandsutbyggnaden. Även med de pågående utbyggnadsprojekten, som ger resultat under 2018, är det återstående behovet mycket stort. Samtidigt är marknadsutvecklingen i ett sådant skede att investeringsviljan från nätbyggare är avvaktande bl.a. då de kvarvarande områdena dyrare och därmed mindre lönsamma, säger Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin


Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se