MarketDirection Sweden AB

67 % av marknadsförarna och kommunikatörerna tycker de har bättre koll än genomsnittet på sina kunders behov och bara 1 % anser sig ha sämre koll! Det visar en undersökning av MarketDirection från mars 2009.

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 14:40 CEST

När MarketDirection gjorde sin senaste undersökning med Marknadspanelen, bestående av 350 marknadsförare, kommunikatörer och chefer, testades tesen att vi är benägna att överskatta våra förmågor i jämförelse med andra. En enkätfråga lades in där respondenterna fick ta ställning till hur god deras kunskap om sina kunder och kunders behov är i jämförelse med andra personer i samma typ av roll.

Resultatet visade en tydlig tendens att marknadsförare, kommunikatörer och chefer ser sin kompetens om sina kunder och deras behov som högre jämfört med genomsnittet av personer med samma roll:

  • 27 % Mycket bättre än genomsnittet
  • 40 % Bättre än genomsinttet
  • 27 % Lika bra som genomsnittet
  • 1 % Sämre än genomsnittet
  • 5 % Ingen åsikt

  • (Antal respondenter 85. Se hela resultatet).

Hur ska vi tolka detta resultat?

Johan Lange, partner på MarketDirection säger: "Jag önskar att jag kunde säga att det är Marknadspanelen som är så briljant, men mer troligt är att detta är ytterligare ett exempel på överskattningssyndromet."

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Marknadspanelen drivs av MarketDirection och riktar sig till marknadsförare, kommunikatörer och chefer. Panelens medlemmar får själva förslå intressanta och aktuella ämnen som sedan MarketDirection gör en undersökning av. Resultatet återkopplas till panelmedlemmarna och vissa delar publiceras även på Newsdesk. Vill du vara med i Marknadspanelen, klicka här.