Justitiedepartementet

67 miljoner kronor i särskilda medel för insatser i stadsdelarna Husby, Tensta, Rinkeby, Rågsved och Skärholmen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:06 CET

Regeringen godkände i dag revideringen av det lokala utvecklingsavtalet
mellan staten och Stockholm stad. Dagens beslut innebär att Stockholm
får ytterligare 67 miljoner kronor i särskilda medel för insatser i
stadsdelarna Husby, Tensta, Rinkeby, Rågsved och Skärholmen.
Revideringen omfattar perioden januari 2003 till och med december
2004.

– Statens och Stockholms stads satsning på över 500 miljoner kronor de
senaste åren i utsatta stadsdelar har gett ett bra resultat. Men det
återstår mycket arbete för att öka sysselsättningen och minska
segregationen. Metoden att använda lokala utvecklingsavtalet mellan
staten och staden ska därför fortsätta och utvecklas, säger statsrådet
Mona Sahlin.

I och med dagens beslut har Stockholm fått de medel som beräknades inom
ramen för de drygt två miljarder kronor som regeringen anvisade 1998,
totalt drygt 500 miljoner kronor. Stockholm blir därmed den första
kommun som går över i den andra fasen av storstadsarbetet. Den andra
fasen innebär att de verksamheter som hittills finansierats med
särskilda medel ska inordnas i ordinarie strukturer. Det fortsatta
utvecklingsarbetet kommer under 2004 och framåt i huvudsak att ske inom
ramen för ordinarie budgetmedel.

Erfarenheterna från de verksamheter som drivits inom ramen för det
lokala utvecklingsavtalet har i stort sett varit positiva. Exempelvis
har sysselsättningen ökat i de berörda stadsdelarna och nya
samarbetsformer mellan Arbetsförmedlingen och stadsdelarna har
utvecklats. Kista Matchning och Lunda-Nova är två sådana exempel. Inom
skolområdet har storstadsarbetet medverkat till en kompetensutveckling
för lärare och specialpedagoger. I samtliga stadsdelar finns det i dag
en språkansvarig person som samordnar insatserna, ordnar kurser och
svara för information till både tjänstemän och politiker.


Regeringen driver sedan 1998 en nationell Storstadspolitik. Det
viktigaste verktyget för att motverka segregation är de lokala
utvecklingsavtal som regeringen träffat med de sju storstadskommunerna;
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Göteborg, Malmö, Stockholm samt
Södertälje. De lokala utvecklingsavtalen omfattar 24 stadsdelar och
bygger på de centrala metoderna; underifrånperspektiv, samverkan,
långsiktighet, målstyrning och utvärdering. Riksdagen har anslagit ca
2,1 miljarder i särskilda medel för ett uthålligt lokalt
utvecklingsarbete. För mer information se www.storstad.gov.se.

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Mårten Arnberg
Dep. Sekr.
08-405 25 02

Integrationsförvaltningen,
Stockholm,
Johnny Ridemar
08-508 333 54
070-46 333 54.