Kulturrådet

7,2 miljoner till Skapande skola i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 14:22 CEST

Uppsala läns skolor får totalt drygt 7,2 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 28 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Länets samtliga 8 kommuner i samt 7 friskolor får bidrag.

– Ett stort antal kommuner i Uppsala län har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Enköpings kommun har haft Skapande skola-verksamhet ända sedan bidraget kunde sökas för första gången 2008. De har väl inarbetade kanaler för att eleverna ska få möta många professionella utövare inom olika konstformer. För nästa läsår planeras bl.a. lajv, foto, film, drama, slöjd, skrivande, dans, konst och nycirkus. Kommunen får 900 000 kronor för sina 3 500 elever i årskurs 1-9.

Uppsala kommun får som största kommun i länet också mest pengar. De får 3,7 miljoner kronor, dels för t.ex. teaterföreställningar och konserter som skolförvaltningen erbjuder centralt, dels för skolornas egna förslag. Luffarslöjd, smycketillverkning och nycirkus finns bland önskemålen.

Även fristående skolor har möjlighet att söka Skapande skola-bidrag. Katarinaskolan, som drivs av Heliga Katarinas stiftelse, beviljas 97 000 kronor. De 384 eleverna i årskurs 6-9 kommer att få ta del av kulturmöten med t.ex. Gottsunda teater, författare, dansare och konstnärer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Enköpings kommun
Lovisa Klint, kultursekreterare
Telefon: 0171-62 57 86, 0171-62 57 86

Kontaktperson Uppsala kommun
Synnöve Tröen, utvecklingsledare
Telefon: 018-727 13 80, 076-140 09 56

Kontaktperson Katarinaskolan (Heliga Katarinas stiftelse)
Maria Frisch, lärare
Telefon: 070-662 83 89, 070-662 83 89