Kulturrådet

7,4 miljoner till Skapande skola i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 12:05 CEST

Uppsala läns skolor får totalt 7,4 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas nästan 30 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 och förskoleklass av kulturinsatserna. Länets samtliga åtta kommuner  samt sju fristående skolor får bidrag.

- Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Precis som i övriga landet dominerar önskemål om att få arbeta med teater/drama, litteratur,musik och konst, och kulturpedagogiken spelar en central roll.

Det största bidragsbeloppet får Uppsala kommun med 3,7 miljoner kronor för ett varierat kulturutbud, anpassat till de enskilda skolornas önskemål. Totalt är 49 skolor med nästan 15 000 elever berörda, vilket tyder på ett ökat intresse hos allt flera skolenheter. Nytt för i år är att det planeras en central satsning på förskoleklasserna tillsammans med hemslöjdskonsulenterna.

Enköpings kommun får en miljon i Skapande skola-bidrag. De söker för alla sina 4 000 elever. Årskurs 9 ska bl a få arbeta med att göra radioteater. För övrigt ska klasserna få arbeta inom många olika konstformer som dans, musik, drama, berättande, slöjd/hantverk, film, kreativt skrivande och nycirkus.

En utvecklingstendens är att kommunerna söker bidrag för allt flera skolor, många inkluderar alla sina elever.

- Det tyder på att förankringen har blivit bättre och bättre, både bland skolpersonal och elever, säger Tua Stenström, som handlägger ansökningarna från Uppsala län. ­­– Även elevinflytandet utvecklas. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Så har exempelvis Östhammars kommun sjösatt en modell för elevinflytande med ett kulturråd bestående av lärare och minst två elever från varje skolområde som fungerar som styrgrupp för Skapande Skola. Östhammars kommun får i år 585 000 kronor för Skapande skola-insatser, där man kommer att arbeta med olika teman för olika årskurser. Samtliga två tusen elever planeras få del av insatserna.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola-insatserna är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Uppsala kommun: Synnöve Tröen, utvecklingsledare
Telefon: 018-727 13 80, 076-14 00 956

Enköpings kommun: Lovisa Klint, kultursekreterare
Telefon: 0171-62 57 86, 0171-62 57 86

Östhammars kommun: Peter Källman, kultursekreterare
Telefon: 0173-86124, 0730-860 90