Landstinget i Jönköpings län

7-9 februari 2007 kommer omkring 400 personer till en stor läkarkonferens i Jönköping. De flesta är blivande distriktsläkare från hela landet.

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:07 CET

Ett viktigt syfte med ST-dagarna är vara en mötesplats för läkare som vanligtvis är spridda på vårdcentraler över hela landet och därigenom stärka kårkänslan bland de blivande specialisterna.

En förhoppning är också att ST-dagarna ska underlätta rekryteringen av distriktsläkare till Jönköpings län. Därför har länets AT-läkare, läkare under utbildning, bjudits in för att fånga deras intresse för allmänmedicin.

ST-dagarna växer
Konferensen "SFAM:s ST-dagar" på Elmia är den femte i ordningen. Arrangemanget kom till på initiativ av nu nedlagda Familjemedicinska institutet och har successivt vuxit i storlek under de tidigare konferenserna i Västerås, Linköping, Örebro och Stockholm.
Sedan 2006 ansvarar Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) för konferensen.

Välkommen till konferensen!
Dagarna är fyllda av intressanta föreläsningar och medierna är hjärtligt välkomna att besöka hela eller delar av konferensen.
Välj ur programmet som du hittar på www.lj.se/stdagarna2007

Informell pressträff 7 februari
Pontus Stange, ST-läkare på vårdcentralen i Mullsjö, ordförande i SFAM:s ST-råd och den lokala arrangörsgruppen svarar gärna på dina frågor om konferensen.
Tid: Kl 14, onsdag 7 februari 2007
Plats: Elmia konferenscenter, Jönköping, vid soffan i entréhallen.

Vill du träffa någon av föreläsarna?
Kontakta Pontus Stange 0705-12 60 76
eller Agneta Mussi 0709-75 35 74
De finns på plats under hela konferensen.

"Världen krymper"
Temat för ST-dagarna är "Världen krymper, perspektiven växer".
Pontus Stange förklarar:
- Vi vill knyta an till att Jönköping är en missionärsstad. Att hälsa och ohälsa betyder olika saker i Sverige och utomlands och att vårt arbete förändras i en globaliserad värld.

Egna föreläsare
Många av föreläsarna arbetar själva inom Landstinget i Jönköpings län - bland andra distriktsläkare Morgan Lundell som talar om KBT (Kognitiv Beteende Terapi), distriktsläkare Nailil Skoog som delar ut praktiska råd om hur läkaren ska känna sig tryggare i mötet med döende människor och anestesisjuksköterskan Pär Lindblad som lär ut de nya rekommendationerna för hjärt-lungräddning.

Kända ansikten
Konferensen bjuder även på föreläsare utanför sjukvården. Kulturvetaren, antropologen och etnologen Gillis Herlitz inleder ST-dagarna, skådespelaren och komikern Nisti Sterk underhåller på fredagen och journalisten, författaren och samhällsdebattören Göran Rosenberg avslutar konferensen.

Mera fakta
ST står för specialisttjänstgöring och är en minst fem år lång vidareutbildning till specialist efter grundutbildning (5,5 år), AT (18-24 månader), examen och läkarlegitimation.

Hela programmet
www.lj.se/stdagarna2007

Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46, 0705-63 40 46
www.lj.se