Alecta

7,9 procents avkastning på pensionspengarna

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:02 CET

Under 2015 fick närmare en miljon sparare som har sin tjänstepension i Alecta Optimal Pension 7,9 procent i avkastning. Det förvaltade kapitalet uppgår nu till 59 miljarder kronor.

– Alecta Optimal Pension har haft en mycket god avkastning sedan starten 2007. I kombination med de lägsta avgifterna i branschen innebär det mer pengar till pensionsspararnas framtida pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Vid årsskiftet var det förvaltade kapitalet i Alecta Optimal Pension 59 miljarder kronor och antalet sparare över 950 000. Det gör Alecta Optimal Pension till en av Sveriges största sparprodukter.

– Vi är stolta över att de senaste fem åren ha presterat klart över vårt jämförelseindex och under 2015 till och med uppnått dubbelt så hög avkastning som vårt index. Avkastningsmässigt gick det under 2015 bäst för fastigheter med 18,4 procent, följt av aktier med 9,0 procent och räntebärande investeringar med 1,3 procent, säger Alectas kapitalförvaltningschef Per Frennberg.

Totalavkastningen på 7,9 procent under 2015 innebär att Alecta Optimal Pension slog sitt jämförelseindex* med 4,1 procentenheter. För de senaste fem åren har Alecta Optimal Pension nått en genomsnittlig årsavkastning på 9,6 procent. Det är 4,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under perioden.

Avkastning 2015Genomsnittlig femårsavkastning 2011 - 2015
Alecta Optimal Pension7,9 procent9,6 procent
Jämförelseindex 
* Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.
3,8 procent5,5 procent

Avkastningssiffrorna för Alecta Optimal Pension avser placeringsinriktningen med 60 procent aktier, som är förval fram till 63 års ålder. Avkastningen för övriga placeringsinriktningar redovisas här.

Vid frågor, kontakta
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta Optimal Pension i korthet

- Privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal har kunnat välja Alecta Optimal Pension för sitt tjänstepensionssparande ITP sedan 2007.

- Den privatanställda tjänsteman som inte gör något eget val av pensionsförvaltare får sina pengar placerade i Alecta Optimal Pension.

- Privatanställda arbetare och anställda inom stat, kommun och landsting kan aktivt välja Alecta Optimal Pension.

- Inom ITP är avgiften 0,10 procent på kapitalet med ett tak på 75 kronor per månad. Kostnaden för kapitalförvaltningen är 0,03 procent.

- Alecta Optimal Pension har en premiegaranti. Den innebär att den garanterade delen av pensionen beräknas på det högsta av antingen summan av inbetalda premier eller 70 procent av pensionskapitalet vid utbetalningens början.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 710 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.