Mindhouse Park AB

7 hotell i Tällberg bildar mötesplatsen för MPR 2013

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 13:18 CEST

Sju unika hotell i Tällberg bildar mötesplatsen för Mindhouse Park Renewable Energy 2013

För första gången i Sverige bildar hela sju olika och väldigt unika hotell en mötesplats inom förnyelsebar energi i Sverige. Detta sker i Tällberg, vid Siljans strand i Dalarna. Genom ett program med inte mindre än 35 olika seminarier och en stor mässhall, förvandlas under 2 dagar den lilla byn Tällberg till ett centrum för energi. Ledordet är tid för energi och under mötet ska företag och dess personer få möjligheten att träffas och diskutera dagsläget och framtiden inom förnyelsebar energi.

Mötet har lagt fram ett program som bygger följande segment och dess aktuella hotell:
Quality Spa & Resort Dalecarlia: Vindkraft
Gyllene Hornet: Vattenkraft
Green Hotell: Solenergi
Tällbergsgårdens Hotell: Miljö & Klimat
Åkerblads: Utbildning, Kompetens & Arbetsmiljö
Villa Långbers: Elproduktion, elnät & elhandel
Klockargården: Drift & Underhåll

Klockargården: Mässhall med 44 utställare

Varmt välkomna till Tällberg och MPR 2013 den 25-26 september.

För mer information, kontakta gärna:
Marknadsansvarig under MPR 2013
Christer Lindh
Telefon: 070-656 03 51, christer@mindhouse.se
www.mindhousepark.org


Mindhouse Park AB skapar möten för att diskutera morgondagens samhälle och hållbarhet. Eventet Mindhouse Park Renewable Energy fokuserar grön ekonomi i syfte att bygga nätverk och finna olika former för just ett framtida samhälle. 
Med en målsättning på 500 deltagare, 50 utställare och 2 dagar fyllda med 35 seminarier, möten och diskussioner kring sol, vind & vattenkraft, ska Tällberg ta en framskjuten position inom förnyelsebar energi.
Programmet kommer att bestå av föredrag och samtal kring de viktigaste frågorna branschen står inför i Sverige och vår ambition är att de beslutsfattare som spelar nyckelroller kring dessa frågor kommer att närvara i Tällberg. Eftersom vi också vill skapa en internationell eller global profil har vi bjudit in några av de främsta experterna & forskarna i världen inom miljöteknologin för att få inblick i utvecklingens framkant.

Mindhouse is a community builder and Mindhouse Park is a place where ideas are born for the societies of tomorrow. There is an increasing need for meeting and exchanging experiences. Through Mindhouse Park, we can learn how to use the environment and hosting to create encounters that generate ideas for our communities and 
society at large. We and many others would like to extend our 
network to both receive from, and contribute to, the world around us. Here, the world meets Sweden and Sweden meets the world. 
And together we meet the future.