Neuroförbundet

7 miljoner kronor som gör det omöjliga möjligt

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 21:41 CET

Idag mottog Neurologiskt Handikappades Riksförbund sju miljoner kronor från PostkodLotteriet. Ett viktigt bidrag till NHRs omtyckta verksamhet som ger råd och stöd till människor med neurologisk diagnos. Verksamheter som diagnos- och rättsombud samt ridterapi. Uppskattade verksamheter vars efterfrågan ökar år efter år. Bara under 2012 tog NHRs diagnosombud emot över 300 samtal från personer som fått en neurologisk diagnos. Samma år ökade efterfrågan på NHRs juridiska rådgivning med 73 procent.

- Neurologiskt Handikappades Riksförbund är stolta och glada över att vi får fortsatt förtroende att bidra till PostkodLotteriets vision om en bättre värld för människor. Pengarna går till verksamheter som gör det omöjliga möjligt för våra medlemmar med neurologisk diagnos. Det blir alltid vinst två gånger när NHR får ta del av PostkodLotteriets överskott, kommenterar Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Fakta Diagnosombud
Stöd i en ny och förändrad livssituation
Samtal om dina tankar och funderingar
Information om din diagnos
Råd om vart man kan vända sig i olika frågor
Information om hur det fungerar i kontakter med sjukvården

Fakta Rättsombud
NHR:s rättsombud bistår medlemmar med råd, stöd och hjälp vid ansökan och överklagan inom dessa områden:
- LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Assistansersättning
- SoL, socialtjänstlagen
- Mobilitet, dvs bilstöd, parkeringstillstånd, färdtjänst samt riksfärdtjänst
- Bostadsanpassning
- Handikappersättning/vårdbidrag
- Hjälpmedel
- Sjukförsäkring – sjukpenning/sjukersättning
- Vårdskador

Fakta om Ridterapi
Ridterapi sker på hästryggen och är för vuxna med neurologisk diagnos/skada.
Ska leda till ökad tillgång till rehabilitering, fysisk aktivitet och meningsfull aktivitet för funktionsnedsatta. Ett självklart komplement till dagens rehabilitering och friskvård.


För frågor får ni gärna kontakta:

Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Mobil: 076-0017013
Mail: kbh@nhr.se

Max Ney, opinionsbildare Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@nhr.se


Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) är en ideell och politiskt obunden  intresse-, service- och kamratorganisation. NHR verkar på riks-, läns- och lokal nivå. NHR arbetar bland annat genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag cirka 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller skada skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.