Opcon AB

7 mkr i order till två bioeldade fjärrvärmeverk - 11:e till E.ON

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:58 CEST

 

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), tidigare DI gasell, har tagit två nya order på rökgaskondensering och rening till svenska fjärrvärmeverk. Sammanlagt ordervärde uppgår till ca 7 mkr. 

Den första är till E.ONs anläggning i Edsbyn för installation vid en 12 MW panna och skall levereras i november. Det blir därmed den elfte anläggningen som levereras till E.ON i Sverige. Den andra anläggningen som också innehåller ytterligare luftrening är en repeatorder till slutkunden Trelleborg fjärrvärme AB som bygger ut sin anläggning med ytterligare en panna på 8 MW. 

- Det är ett tecken på kvalitet och konkurrenskraft att våra kunder gång på gång återkommer. Det här är den elfte orden från E.ON i Sverige sedan den första anläggningen till dem levererades 2004. Marknaden är dessutom större än endast fjärrvärmeverk, med ordern så kommer vi ha tre anläggningar bara i Trelleborg, två vid fjärrvärmeverket och ytterligare en vid ett växthus. Vårt hårt standardiserade sortiment gör dessutom att vi kan erbjuda mycket korta leveranstider vilket är ytterligare en stark konkurrensfördel tillsammans med vår höga kvalitet och konkurrenskraftiga pris, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB. 

SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och dess satsning på Waste Heat Recovery (värmeåtervinning). SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning genom rökgaskondensering och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora energibesparingar där verkningsgraden i en biobränsleeldad panna kan ökas med cirka 25-30 procent samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm 
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 
e-post: info@Opcon.se 
www.Opcon.se

Om Opconkoncernen 

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige och Kina. Antalet anställda är cirka 340. Aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: 

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi (SRE), Opcon Autorotor samt Mitec Instrument. 

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production. 

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget REAC.