Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

70 år och springer tjejmilen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 14:15 CEST

Detta händer på onsdagen under Ortopediveckan i Uppsala:

Evy Palm var 34 år när hon började jogga. Som 41-åring debuterade hon som maratonlöpare i landslaget. Hon har vunnit guld i olika maraton, Tjejmilen, Göteborgsvarvet, deltagit i Finnkampen, VM och OS. Sin bästa tid i ett maraton gjorde hon 1989 i London på tiden 2.31. Då var hon 47 år gammal! Hon har också deltagit i Mästarnas mästare. Nu är hon en aktiv pensionär (70 år) som varje år håller i löparresor till Portugal. Men hon fortsätter att springa Tjejmilen varje år.

Evy Palm föreläser under rubriken ”Det är aldrig för sent” vid den pågående Ortopediveckan 2013 i Uppsala. Platsen är Uppsala Konsert- och Kongress, sal K1, kl. 16.00.

Hur lagar man plattfoten? Beat Hintermann, Schweiz, föreläser om de problem som ofta uppstår när man utvecklar en plattfot som vuxen. Sal B, kl. 09.00.

Får patienten vara med i behandlingen? Det pratas mycket om patientens delaktighet i behand-lingen, men hur står det till egentligen? Eva Jangland, specialistsjuksköterska, föreläser om detta kl. 10.45.

Alarmerande siffror från Danderyd. Varför drabbas fem gånger fler av nekrotiserande fasciit (NF) i Danderyd än i övriga landet? NF är en synnerligen allvarlig streptokockinfektion, med mycket hög dödlighet. Dessutom kan den utvecklas på några timmar. Amputationer är vanliga för att stoppa förloppet.Undersökningen presenteras kl. 14.19 i sal C av Ardalan Rahimi.

Onsdagens program under Ortopediveckan innehåller i övrigt symposier om foten och ryggen, och professor Michael Blauth från Innsbruck föreläser om hur man bäst behandlar den bensköra patienten. Ortopediska bekymmer och problem för den åldrande patienten är huvudtemat för årets Ortopedivecka.

Börje Ohlsson, 0708-626176, och Kent Fall, 0706-245401, lämnar gärna mer information.

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.