BIG BAG

70 m³ byggsopor, rakt ut genom fönstret.

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:38 CEST

På Banérgatan lyfte BIG BAG ner ca 70 säckar vid ett och samma tillfälle, från en lägenhetsrenovering högst upp i fastigheten.

Att samla byggsopor i BIG BAG säckar, för att i ett svep lyfta ner dem till gatunivå för vidaretransport till återvinningsanläggning har flera fördelar. Jämfört med störttrumma är etableringstiden kortare och olägenheter som buller, damm och försämrad framkomlighet minskar. Metoden är också lönsam vid mindre mängder avfall när alternativet är att med muskelkraft forsla avfallet genom trapphus och i hissar. Med ökad risk för arbetsskador och skador i byggnaden.

Den höglyftbil som användes vid tillfället lyfter 500 kg från ca 38 meter. Chauffören Peter Grimberg berättar att i innerstan är sällan husen högre än 6 våningar och från den höjden klarar kranen ca 800 kg.
Peter snittar ca 15 säckar i timmen så besparingen för kunden som använder sig av höglyft lär bli rejält märkbar, i tid, pengar och minskade skaderisker.

År 2003 presenterade BIG BAG storsäckar för byggavfall, som en enkel och miljösmart ersättare till container eller  transport med egen bil och släpvagn.
Idag erbjuder företaget en mängd olika kärl och metoder för insamling och sortering av avfall från bygg, industri, fastighet, kontor och privatbostäder.
BIG BAG behandlar allt icke miljöfarligt avfall vid egna anläggningar och genom att kombinera automatisk och manuell sortering kan mer än 99% återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

För mer information om BIG BAG, ring 08-30 21 00, mejla info@bigbag.nu eller besök oss på www.bigbag.nu.