Nätverket mot gynekologisk cancer

700 får en diagnos, 550 dör.

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2019 10:10 CEST

Statistiken för äggstockscancer är dyster. Därför vill Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksamma de diffusa symtom som äggstockscancer ger för att de ska tas på allvar tidigare, leda till tidigare diagnos och därmed färre dödsfall. Budskapet är att kunskap och tidig upptäckt räddar liv och kampanjen inleds i samband med World Ovarian Cancer Day den 8e maj.

I Sverige får ca 700 personer en äggstockscancerdiagnos varje år, en sjukdom som ofta upptäcks i sena stadier vilket gör att dödligheten är hög. I Sverige dör ca 550 personer varje år till följd av äggstockscancer. För att färre ska dö av sjukdomen behöver kännedomen kring symtomen öka, anser Nätverket mot gynekologisk cancer.  

Några av de vanligaste symtomen för äggstockscancer:

  • Diffus magvärk/magproblem
  • Ofta kissnödig
  • Känsla av svullen mage
  • Dålig aptit/snabb mättnadskänsla
  • Onormal trötthet
  • Viktnedgång
  • Smärta i ryggslutet
  • Tyck mot ändtarmen

Symtomen är alla vanligt förekommande och lätta att skylla på annat, som stress, ålder eller bara att de inte känns tillräckligt allvarliga för att söka hjälp för hos vården. Detta är en stor anledning till att många diagnostiseras i sena stadier av sjukdomen vilket leder till sämre prognos. 

– Vi behöver sprida kunskap kring symtomen för äggstockscancer så de kan tas på allvar tidigare. Det är också viktigt att känna till sin familjs cancerhistoria­ då cirka 100 personer varje år diagnostiseras på grund av ärftlig äggstockscancer. En vanlig miss­­upp­fattning är också att har man gått på sina cellprov kan man inte ha en gynekologisk cancer, vilket är fel. Äggstockscancer syns inte på cellprov. Äggstocks­cancer screenas faktiskt inte alls idag, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer. 

I Sverige dör idag cirka 550 personer om året i äggstockscancer. Nätverket mot gynekologisk cancer vill öka kunskapen bland allmänhet och inom vården kring äggstockscancer eftersom kunskap och tidig upptäckt är avgörande för att rädda liv. Nätverkets mål är att ingen ska dö i gynekologisk cancer. Personer som upplever symtom och/eller känner att något inte är som det ska, uppmanas att söka läkare eller gynekolog.

Kontakt

För mer information kontakta Malin Malm, malin@gyncancer.se, 070-741 58 63 eller Barbro Sjölander, barbro.sjolander@gyncancer.se, 070 593 81 10

gyncancer.se/700550

Nätverket mot gynekologisk cancer består av patienter, anhöriga och engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket arbetar för att öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar och för att ställa krav på vården så att de som drabbas av gynekologisk cancer ska få en snabb, rättvis och optimal vård. Nätverket vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Nätverket mot cancer arrangerar det årliga eventet En Afton om Gyncancer under april månad www.gyncancer.se

Läs mer om äggstockscancer här