FAO

700 miljoner dollar till Haitis jordbruksplan

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 12:28 CET

FN delar ut bananer i Port-au-Prince

Haitis regeringsplan ska säkra livsmedelsproduktionen för jordbävningsdrabbade och förbereda landet inför kommande orkaner

Den 27 januari hölls ett möte i Dominikanska republiken för att diskutera rehabiliteringen av Haiti. Haitis jordbruksminister Joanas Gué, hans kollega Salvador Jimenez från Dominikanska republiken och företrädare för internationella biståndsorganisationer deltog i mötet.

FAO vädjar till internationella bidragsgivare att stödja en investeringsplan med 700 miljoner dollar. Planen som utarbetats av den haitiska regeringen är avsedd för jordbrukssektorn och syftar till att återställa förstörd infrastruktur, öka den nationella livsmedelsproduktionen och skapa arbetstillfällen för de människor som flytt Port-au-Prince efter jordbävningen.

Jordbruksplanen är en av hörnstenarna i regeringens strategi för att återuppbygga landet efter jordbävningen som ägde rum den 12 januari. Ett särskilt program, som utarbetats av departementet för jordbruk, naturresurser och landsbygdsutveckling, ger riktlinjer till internationella bidragsgivare som stödjer jordbrukssektorn. Programmet sträcker sig över de kommande 18 månaderna.

FAO och amerikanska institutet för jordbrukssamarbete (Inter-American Institute for Agriculture Cooperation) har undertecknat en överenskommelse med det ansvariga departementet för att stödja regeringens plan. Tillsammans med FN och frivilligorganisationer leder FAO en samordningsgrupp för jordbruket i Haiti.

Bräcklig livsmedelssituation

”Livsmedelssituationen i Haiti var mycket bräcklig redan före jordbävningen och Haiti var kraftigt beroende av importerad mat” säger Alexander Jones, ansvarig för FAO:s katastrofinsats i Haiti.

”När människor flyttar tillbaka till landsbygden är det angeläget att främja tillväxten inom jordbrukssektorn. Den haitiska regeringsplanen uttrycker mycket väl de mest brådskande prioriteringarna” tillägger Jones.

Nästan 60 procent av Haitis befolkning bodde på landsbygden före jordbävningen. Fattigdomen är påtaglig och 80 procent av landsbygdsbefolkningen lever under fattigdomsgränsen vilket innebär mindre än två dollar om dagen.

I jordbruksplanen uppskattar Haitis regering att omkring 32 miljoner dollar behövs för att omedelbart kunna köpa utsäde, redskap och växtnäring till lantbrukare så att de kan komma igång med vårbruket i mars. Vårens odlingssäsong står vanligen för 60 procent av Haitis nationella jordbruksproduktion.

Återuppbyggnad av sockerbruk och andra prioriteringar

Andra exempel på brådskande insatsåtgärder i planen omfattar även reparation av det jordbävningsdrabbade sockerbruket Darbonne, skydd av avrinningsområden, återplantering, ombyggnad och förstärkning av kollapsade flodbankar, bevattningskanaler och reparation av 600 km landsbygdsvägar.

Regeringen har rekommenderat att inom en artonmånaders period införskaffa tusentals ton lokalproducerade och importerade baljväxter, grönsaksfrön och spannmål. Utöver redskap och växtnäring har regeringen också föreslagit ytterligare stöd till boskapssektorn.

Andra prioriteringar innefattar en återlansering av ett program som syftar till att främja plantering av näringsrik sötpotatis och bygga lagerutrymmen för livsmedel och spannmål i Haitis samtliga 10 provinser. Programmet är tänkt att förbereda landet inför den kommande orkansäsongen.

FAO kommer att starta verksamheten i enighet med dessa prioriteringar med resurser från Belgien, Brasilien, Kanada, Spanien och organisationens egna medel.

I september 2008 skadades Haitis jordbruk allvarligt av flera efterföljande tropiska stormar och orkaner, vissa delar av landet har ännu inte hunnit återhämta sig efter dessa.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Jordbävningen i Haiti