Rikspolisstyrelsen

700 trafiksäkerhetskameror ska placeras längs vägarna

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:29 CEST

Vägverket har i samråd med Rikspolisstyrelsen beslutat var de 700 nya trafiksäkerhetskamerorna ska placeras längs vägnätet. Kamerorna kommer att placeras på 102 vägsträckor runt om i landet. Under mars 2006 kommer de första kamerorna på plats.

Vägverket har i samråd med Rikspolisstyrelsen beslutat var de 700 nya trafiksäkerhets-kamerorna ska placeras längs vägnätet. Kamerorna kommer att placeras på 102 vägsträckor runt om i landet. Under mars 2006 kommer de första kamerorna på plats.

– Syftet med trafiksäkerhetskamerorna är att sänka hastigheten och rädda liv. Kamerorna – livräddningskamerorna - kommer att placeras på olycksdrabbade sträckor, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vägverket har gjort en undersökning om kunskaper och attityder till trafiksäkerhetskameror. Allmänheten ser fortkörning som ett stort problem. Ett bra hjälpmedel för att minska hastigheterna och därigenom olyckorna är trafiksäkerhetskameror. Kvinnor upplever fortkörningen som ett större problem än män. Man har överlag en positiv inställning till fler kameror både inom och utanför tätort. En stor majoritet tror att trafiksäkerheten ökar på vägar där det finns kameror.

Alla skåpen för de nya trafiksäkerhetskamerorna kommer att innehålla en kamera. Bilderna kommer att hanteras automatiskt. En enhet inom Polisen etableras i Kiruna för att styra kamerorna och utreda alla ärenden. Det är en stor skillnad jämfört med dagens kameror, där merparten av arbetet sker manuellt.

– Att förmå trafiken att hålla rätt hastighet är en av Polisens viktigaste uppgifter för att öka trafiksäkerheten, säger rikspolischef Stefan Strömberg. Trafiksäkerhetskamerorna är ett värdefullt verktyg i det arbetet. Kamerorna ökar säkerheten på utsatta vägar och gör att Polisen i sitt trafiksäkerhetsarbete kan koncentrera sina insatser till andra vägar samt arbeta med andra frågor som exempelvis rattonykterhet.

Trafiksäkerhetskamerorna kommer att placeras ut i en takt med ca 100 kameror per månad. Arbetet påbörjas i mars 2006 och avslutas i december 2006.Bilagor
Rikskarta
Region kartor
Förteckning sträckor
Grafik
Bilder
Ovanstående mtrl finns på www.polisen.se under Press/Trafiksäkerhetskameror


För ytterligare information
Projektledare: Anders Wiman, Vägverket och Polisen, tel 070-227 28 29

Kenneth Wåhlberg, Vägverket Huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 - 751 19

Maria Lönegård, Rikspolisstyrelsen, tel 08 – 401 90 07 eller 070 – 219 07 74

Mer bakgrundsinformation finns på www.vv.se/trafiksakerhetskameror

Pressmeddelandet är gemensamt för Polisen och Vägverket. Det har distribuerats av Vägverket 2005-10-06.