WeBeHome AB

718000 småhus har fuktskador enligt en rapport från Boverket. Med Abell Securitys lösning skulle många skador kunna undvikas.

Press Release   •   Feb 09, 2011 16:25 CET

36 procent av de svenska byggnaderna har fukt och mögelskador. Det visar en fördjupningsrapport från Boverket. Mest skadedrabbade är äldre småhus.

– De flesta av skadorna är lindriga, men 1/3 av skadorna ger en försämrad inomhusmiljö i form av luktproblem, säger Olle Åberg som är fuktexpert på Boverket.

I småhus hus är fuktskador vanligast på vindar och i grunder. Skadorna beror framför allt på dåliga konstruktioner.

Fler fuktskador i äldre hus

Äldre småhus är de som är mest drabbade av fukt och mögelskador. I många av 60- och 70-talshusen har fuktskadorna lett till luktproblem, vilket som innebär en sämre inomhusmiljö.

– Problemen i 60- och 70-talshusen är kända sedan tidigare, men resultatet visar att fler hus än vi förväntade har fuktskador och försämrad inomhusmiljö, säger Olle Åberg

Hus som är byggda de sista 25 åren har färre skador än äldre. De skador som ändå sticker ut i nyare hus är problem med enstegstätade regelväggar. De utgör en liten del av de totala fuktskadorna, men av de hus som är byggda med denna konstruktion är det många som har fått skador.

Förslag på åtgärder

Vill man åtgärda samtliga fuktskadade byggnader beräknar Boverket att det kostar cirka 100 miljarder kronor. 90 procent av kostnaden avser skadorna i småhus. Boverket anser att det är mest angeläget att åtgärda de skador som medför inomhusmiljöproblem med målsättningen att minst halvera dessa fuktskador till 2020.

För att förebygga och åtgärda och förebygga fuktskador föreslår Boverket bättre tillsyn vid nyproduktion av byggnader. För befintliga byggnader föreslår Boverket bland annat att det genomförs en informationsinsats om fukt- och mögelproblem.

Stort regeringsuppdrag

Boverket har på uppdrag av regeringen genomfört en studie av det svenska byggnadsbeståndet. I uppdraget har Boverket undersökt cirka 1800 byggnader. Byggnaderna är statistiskt utvalda för att representera det svenska byggbeståndet. Boverket lämnade uppdraget till regeringen 2009, men har sedan dessa arbetat med fördjupningsrapporter, varav denna rapport om fukt och mögel är en.

Förebygg skador

- Genom att placera luftfuktighets och temperatursensorer i riskzoner kan risker för mögel och fuktskador upptäckas och i många fall åtgärdas innan allvarlig skada har skett. Vår säkerhetslösning täcker både traditionell säkerhet som inbrott och brand men även många andra risker som fuktskador, säger Niclas Gruséus.

Abell Securitys lösning kan även utföra åtgärder för att minska skaderisker, t ex styra värmeelement och fläktar om mätvärden överstiger vissa gränser för att förhindra skador. T ex så minskar den relativa luftfuktigheten när värmen höjs. Ett annat alternativ är att sätta igång en fläkt vid för höga fuktnivåer för att blåsa ut den fuktiga luften.

Andra allvarliga vatten och fuktskador beror på vatten som läcker ut. Genom att ha översvämningsdetektorer på strategiska ställen går det att snabbt få en varning om vattenläckage skulle uppstå och väsentligt minska skadornas omfattning.

Det kanske mest effektiva för att förhindra allvarliga vattenskador är vattenlåset. I Abell Securitys lösning stänger larmet av inkommande vatten när larmet slås på. Dessutom följer larmet hela tiden vattenflödet. Om vattnet rinner för länge stängs det av. Genom att användaren själv i ett diagram kan se när vattnet rinner går det också att upptäcka läckande kranar som bara läcker lite då och då vilket annars är nästan omöjligt att upptäcka.

Säkerhet för hemmet

- I dagligt tal handlar säkerhet i hemmet ofta om inbrottslarm. Vi anser att det ger en felaktig bild då inbrott som tur är sker väldigt sällan, framförallt om man har ett larm. Vår bild av säkerhet för hemmet är att ha full kontroll på alla risker och allt som händer samt att den informationen är tillgäng när och var som helst. Då får man en lösning som ger oerhört mycket mer nytta och ofta till en billigare månadskostnad är de som har traditionella uppkopplade larm, säger Niclas Gruséus

Abell Security

Abell Security erbjuder uppkopplade villalarm, lägenhetslarm, fritidshuslarm och företagslarm med funktioner för mätning, inbrottslarm, brandlarm, vattenlarm, driftlarm, gaslarm, trygghetslarm, grannsamverkan, strömstyrning och kameraövervakning. Det IP-baserade larmet är konstant uppkopplat till en digital larmcentral som övervakar systemet hela tiden. Abell Securitys mål är att kunderna ska känna sig trygga och ha full kontroll oavsett vart de befinner dig. Genom full tillgång till larmet inklusive mätvärden och diagram via dator, iPhone och Android ges möjligheter som tidigare aldrig funnits. En låg månadsavgift och ett larm som ger mycket nytta och även en del nöje gör att kunderna verkligen får valuta för pengarna. Genom ett samarbete med Falck erbjuds en mycket prisvärt larmcentralstjänst i kombination med en försäkring som ersätter upp till 5000 kr av sjävrisken vid konstaterade inbrott.

Källa www.boverket.se

Trygghet handlar om så mycket mer än bara ett larm, en väktare och en dekal. Det handlar om tillgänglighet, kontroll, grannsamverkan och övervakning. Om att veta vad som sker, när det sker. Och inte bara vid inbrott, utan även när barnen kommer hem från skolan, när fukten i källaren blir för hög, när svärfar snubblat och slagit sig eller när värmen behöver sättas på i fritidshuset. Abell Security - den nya generationens IP-baserade larm- och övervakningstjänst.