Dynatrace

73 % av företagen befarar att molnleverantörerna inte informerar om prestandaproblem

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 15:51 CEST

Enligt en undersökning av Compuware menar 79 % av de som arbetar inom IT-sektorn att det saknas funktionsgarantier för molnet

STOCKHOLM - 6 maj 2014 – (Nasdaq:CPWR). Compuware Corporation, ledande leverantör av den nya generationens APM-lösningar (Application Performance Management), publicerar idag resultatet av en global undersökning där 740 högre befattningshavare inom IT-sektorn uttrycker sin oro för omställningen till molnet. Ladda ner hela rapporten här.

Av undersökningen, som gjordes av det oberoende analysföretaget Research In Action, framgår att en majoritet av de som arbetar inom IT-sektorn (79 %) menar att de servicenivåavtal som är avsedda att ge ökad tillgänglighet i de flesta fall är alltför enkla och inte täcker de risker som är förbundna med omställningen till molnet och hanteringen av dess applikationer. 63 % av de som deltog i undersökningen angav vidare att det finns ett behov av mer meningsfulla och diversifierade mått för servicenivåavtalen som kan säkerställa en kontinuerlig leverans av högkvalitativa produkter till slutanvändaren. På frågan om vilka mått som man främst önskar att servicenivåavtalen med leverantörerna av molntjänster ska omfatta var följande tre svar de mest frekventa:

  1. Svarstid och kvalitetsnivå för varje kontakttillfälle med slutanvändaren.
  2. Tillgänglighet som baseras på en omfattande, kontinuerlig övervakning.
  3. Rapporter i realtid om servicenivåavtal.

Undersökningsresultaten visade även att:

  • Nära tre fjärdedelar (73 %) av företagen tror att deras molnleverantörer möjligtvis inte informerar om problem i infrastrukturen eller plattformen som påverkar applikationernas prestanda.
  • 60 % av de som deltog i undersökningen uttryckte sin oro över att vissa serverresurser delas med andra företag och att detta kan leda till försämrad prestanda hos de egna systemen.

– En förutsättning för att man ska kunna placera driften av verksamhetskritiska affärsapplikationer som ska generera vinster i molnet, är att det finns ett grundmurat förtroende för molnleverantören och att denne tar fullt ansvar för sina åtaganden. Relativt betydelselösa mått som till exempel vanlig enkel upptid ger inga lösningar när det gäller välkända problem som ”störande grannar”, vilket kan påverka traditionella företagsapplikationer som inte är konstruerade för driftsäkring och lastbalansering genom horisontell skalning. APM är inte längre ett valfritt tillval och när kunderna satsar på molnet måste de kräva diversifierade servicenivåavtal som omfattar prestanda och snabb problemlösning, säger Michael Masterson, Director of Cloud Solutions hos Compuware APMs affärsenhet.

Ytterligare undersökningsresultat:

  • 75 % av de som arbetar inom IT-sektorn oroar sig för att bristande kontroll kan innebära att de inte kan utnyttja sina applikationer optimalt, vilket ger minskad avkastning på investeringar i molnet.
  • Den begränsade insynen i infrastrukturen ansågs också innebära nya risker och ökade kostnader. 62 % av företagen uppgav att de hade svårigheter med felsökning vid problem med molnet.

– Genom att överlämna kontrollen till molnleverantörerna har IT-avdelningarna fått mycket mindre möjlighet att kunna felsöka och finjustera IT-tjänsterna. Förutom att detta gör det svårt att optimera prestandan för slutanvändarna kan det dessutom påverka lönsamheten negativt. Inför nya IT-utmaningar och risker har företagen inte råd att slösa tid på att leta syndabockar när någonting går fel. Det är av avgörande betydelse att det är enkelt att samarbeta med företagets molnleverantör och att det går snabbt att komma till roten med problem som uppstår och att finna lösningar och minska risker när man investerar i molnet, säger Thomas Mendel, vd för Research in Action.

Metod: Compuware anlitade Research In Action, ett oberoende analysföretag, för en undersökning om trenderna när det gäller molnet och dess användning. I december 2013 tillfrågades 740 högre befattningshavare inom IT-sektorn på ett antal storföretag inom olika branscher i Amerika, Europa och Asien.

Compuware APM ligger i frontlinjen när det gäller den nya generationens APM-lösningar. I motsats till traditionella APM-lösningar som är tungrodda, krångliga och reaktiva är Compuware APM en användarvänlig, smart och proaktiv lösning. Compuware APM är konstruerat för att kunna hantera komplexiteten hos dagens mest utmanande moderna applikationer, t.ex. mobiltelefoner, molnet, stora datamängder och tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Compuware APM optimerar och övervakar tiotusentals applikationer för mer än 5 000 stora och små kunder världen över. Slutanvändarna upplever att våra lösningar ger snabbare prestanda, proaktiv problemlösning, snabbare tid till marknad och minskade kostnader för hantering av applikationer tack vare smartare analyser, avancerad APM-automatisering och en gemensam plattform för applikations prestanda genom hela livscykeln. Compuware APM är en division inom Compuware Corporation.

För mer information om Compuware och dess ledande ställning på APM-marknaden, klicka här.