Kristdemokraterna, KD

75 % av vårt valmanifest snart verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:39 CET

– På de 137 dagar som har gått sedan valet har Kristdemokraterna tillsammans med Allians för Sverige redan genomfört, eller påbörjat genomförandet av inte mindre än 75 procent av de löften som Kristdemokraterna gav i vårt valmanifest. Detta bevisar att kristdemokratisk politik har ett tydligt genomslag i regeringsarbetet.

Det sade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i samband med kommundagarna i Linköping på fredagen.

– Att vi uppfyller de löften vi gick till val på och att vi förvaltar våra väljares förtroende är självklart avgörande för oss. Bilden att mindre partier har svårt att påverka politikens innehåll i samarbete med ett större parti är inget annat än en myt. Det är viktigt att vi ser till politikens innehåll när vi utvärderar vårt samarbete. Det är väl ändå det som är det centrala och det som motiverar vårt engagemang?

– Precis som löparen i ett maratonlopp måste anpassa sin löpning efter hela loppet - inte bara tänka på de kommande 100 metrarna - måste vi politiker våga vara långsiktiga. Inte förivra oss med anledning av eventuella tillfälliga opinionssvackor, utan se betydelsen och värdet av det långsiktiga agerandet i politiken. Det är så vi skapar trovärdighet över tid.

– På punkt efter punkt kan vi kristdemokrater visa våra väljare att de frågor vi prioriterade högst inför valet också blir verklighet:

 Vi gick till val på att skapa trygga familjer och bejaka att alla familjer är olika. Det kommunala vårdnadsbidraget är en reform som gör det möjligt för de föräldrar som vill att korta arbetstiden eller vara hemma längre med barnen.

 Vi gick till val på en kraftig kvalitetsförbättring inom vården och omsorgen. Regeringen satsar därför drygt 1,3 miljarder kronor för att utveckla och höja kvaliteten inom äldrevården.

 Vi gick till val på att den orättfärdiga fastighetsskatten skulle bort. Nu är den på väg att avskaffas. En arbetsgrupp inom regeringskansliet är tillsatt för att planlägga avskaffandet.

 Vi till val på sänkt skatt på arbete, framförallt för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor för företagen och en arbetsmarknad där alla ryms. Den 1 januari i år trädde första steget av jobbavdraget i kraft, då avskaffades också arbetsgivarnas skyldighet att medfinansiera sjukförsäkringen. Arbetet pågår med att minska regelkrånglet för mindre företag liksom reformeringen av AMS.

 Den civilkuragelag som Kristdemokraterna lanserat och som får stöd av en stor del av tillfrågade svenskar närmar sig ett genomförande.

 Den kristdemokratiska politiken får ett tydligt genomslag i den nya regeringens politik. Nu fortsätter arbetet med att uppnå förändring på alla våra prioriterade områden. Det är bara genom det långsiktiga arbetet som vi skapar trygghet och trovärdighet i politiken. Därför bör vi inte låta oss lockas att hemfalla åt kortsiktighetens logik. Det skadar det ansvarstagande arbete som bidragit till Allians för Sveriges framgång.

För mer information:

Sara Malmgren
Pressekreterare
Mobil. 0705-35 07 87