Springlife

750 000 arbetstagare presterar och mår bättre tack vare Springlife

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 08:32 CEST

Springlife har nu, med knappt 15 år på marknaden, hjälpt 750 000 anställda hos över 500 företagsledare att trivas och må bra på jobbet. Detta har hos Springlifes kunder lett till en genomsnittlig ökning i resultat med cirka 9 procent efter 12 månader.

Springlife startade 1998 och har genom åren blivit en trygg partner för att genomföra prestationsanalys för ökad effektivitet, kvalitativt ledarskap och målkvalitet inom såväl privat som offentlig sektor.

- Det handlar inte längre om att välja, utan den moderna företagsledaren förstår att välmående medarbetare, fungerande team samt god trivsel på jobbet leder till ökad prestation och i slutändan ökad vinst. Att koppla samman medarbetarnas trivsel och hälsa med lönsamhet förenklar livet för företagsledare och Springlife är ett stöd genom hela processen uppifrån och ned i organisationen, säger Michael Sjödin, VD på Springlife.

Springlife har genomfört hundratals analyser inom offentlig och privat sektor i Sverige och var först på marknaden med det enda vetenskapligt bevisade verktyget för analys av prestationsnivå.  

- Vi ser en konstant ökning i intresse och insikt från ledare inom företag och organisationer. De vet idag att det finns en direkt koppling mellan individ, förutsättningar i organisationen och ekonomiska nyckeltal, säger Michael Sjödin.

Flertalet av Springlifes kunder arbetar idag med Lean och använder löpande Springlifes verktyg för att säkerställa det mest effektiva utfallet drivet mot nyckeltalen och, i ledningen, ta emot direkt feedback på arbetet.

För mer information, kontakta:
Michael Sjödin, VD Springlife
Tel: 0707-78 78 06
Mail: michael.sjodin@springlife.se

Om Springlife
Springlife startade 1998 och var först på marknaden med ett vetenskapligt bevisat verktyg för analys av prestationsnivå inom organisationer med direkt koppling till individ, effektivitet, målkvalitet och hälsa samt ekonomiska nyckeltal. Verktyget har en unik förpackning med fokus på användarvänlighet och snabbhet. Efter många genomförda internationella projekt finns prestationsanalysen översatt till flertalet språk.