Centerpartiet

771 konditorier hotas av nedläggning om restaurangmomsen höjs

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 11:01 CEST

Hundratals konditorier och caféer kommer att gå från vinst till förlust om oppositionen vinner valet och höjer restaurangmomsen. Det visar siffror i rapporten ”Konditoridöden” som Centerpartiet tagit fram.

-Våra beräkningar visar att en oroväckande stor andel av landets tusentals konditorier och caféer riskerar nedläggning. Det är inget annat än en konditoridöd, säger Martin Ådahl, Centerpartiets chefekonom. Han fortsätter:

-Det kommer att slå hårdast mot landsbygden där det lokala kondiset eller caféet ofta är det sociala navet.

Rapporten ”konditoridöden” visar att 771 av landets cirka 1700 konditorier och caféer kommer att gå från vinst till förlust om restaurangmomsen höjs. Beroende på hur mycket av de ökade kostnaderna för höjd restaurangmoms som de övervältrar på sina priser, varierar graden av hur många som kommer att gå med förlust.

 -Många är redan idag extremt hårt pressade, där ägaren jobbar gratis helger och kvällar för att få det att gå ihop, säger Martin Ådahl och tillägger:

-Men även en stor andel av de som höjer sina priser motsvarande hela momshöjningen kommer att gå från vinst till förlust, givet de mycket knappa marginalerna.

Om restaurangmomsen höjs kommer Sveriges konditorier få cirka nio procent lägre intäkter från en dag till annan. För att få komma upp i samma intäkter som tidigare krävs det en prishöjning med drygt tio procent, eller en drastisk kostnadssänkning som matchar intäktsförlusten. Konditorierna har alltså tre möjligheter: höja priset, sänka kostnaderna eller acceptera lägre intäkter. 

Läs rapporten Konditoridöden här

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.