Sveriges Byggindustrier

7850 vita jobb i Stockholmsregionen genom ROT-avdraget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 11:04 CEST

– Svarta jobb blir vita genom ROT-avdraget. Dessutom blir konkurrensen sundare och arbetsförhållandena säkrare, säger Elisabeth Martin, regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Öst. För regionen har ROT-avdraget inneburit 7.850 vita jobb.

– ROT-avdraget är en fullträff, det gör att hushållsektorn köper vita byggtjänster i en mycket stor omfattning. Vi oroas dock för framtiden eftersom de rödgröna, trots en viss omsvängning, fortfarande vill avveckla ROT-avdraget på sikt, fortsätter Elisabeth Martin.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen på årsbasis omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Stockholmsregionen står för 26 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Proportionellt fördelat motsvarar detta 7.850 vita jobb i Stockholmsregionen, avslutar Elisabeth Martin.

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive byggföreningsområde tack vare ROT-avdraget.

Byggförening                                            Antal vita jobb, ca
Stockholm inkl. Södertälje 7600
Gotland                               250

För kompletterande information, kontakta Elisabeth Martin, regionchef BI Öst, 070-561 32 00

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org