Universeum

8 april är det premiär för webbplatsen Polaris – en unik mötesplats

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:25 CEST

Universeum och Vetenskapsrådet står bakom Polaris, en webbplats som ska väcka nyfikenhet och lust att lära sig mer om polerna på ett enkelt och inspirerande sätt. Idén om Polaris föddes i slutet av det Internationella Polaråret och är ett kostnadsfritt läromedel och forum för polarfrågor för både allmänhet och skola.

- Ett av våra mål under Polaråret har varit att nå nästa generations polarforskare och för att göra det krävs inte bara förståelse för våra poler utan också ett väckt intresse för frågorna och forskningen. Polaris kommer att leva vidare långt efter det att Polaråret tar slut, menar Sverker Sörlin, ordförande i Svenska Kommittén för Internationella polaråret. Sidan kommer att formas av sina besökare, polarforskare som intervjuas och den nya forskning från polarområdena som presenteras - det här är en unik mötesplats!

Polaris bjuder på inte bara på kunskap om polarområdena. Webbplatsen låter dig möta engagerade forskare som berättar om sitt arbete i en miljö där det kan vara -10⁰ - inomhus. Här lyfts människorna på Arktis fram, inuiterna, och vad som händer när industrialiseringen når de allra nordligaste områdena på vårt klot. Och här finns praktiska och interaktiva övningar för lärare att använda i klassrummet. Hur mäter man till exempel snöns densitet (täthet), något som är nödvändigt om en glaciolog vill kartlägga en glaciärs förändringar?

- Ska vi lösa de problem som vår planet står inför så behöver vi få förståelse för de ekologiska systemen vid våra poler, säger Sverker Sörlin.

På Polarområdena finns dubbelt så mycket vatten som i vår planets alla floder, sjöar och grundvatten tillsammans. Här finns ett bibliotek om jordens klimathistoria, ett klimatsystem som påverkar hela vår jord samt människor, pingviner och isbjörnar. Våra poler, Arktis och Antarktis, får med Polaris en egen webbplats.

Välkommen till vår planets allra nordligaste och sydligaste områden via www.polarisen.se!

Internationella polaråret
Totalt har nära 50 000 forskare och tekniker från 63 länder deltagit i Internationella polaråret 2007-2008. Satsningen har satt fokus på en lång rad frågor, från minoritets- befolkningars situation och ekonomisk utveckling i nordliga områden till kultur, miljö och vetenskap. Forskningen har intagit en framskjutande plats, inte minst forskning om klimat och miljö, där polarområdena har en global betydelse.

I Sverige har Polaråret koordinerats genom Vetenskapsrådet och Svenska kommittén för Internationella polaråret i samarbete med Polarforskningssekretariatet, Naturvårdsverket, Formas och Svenska Institutet.

Mer information om Internationella polaråret 2007-2008 finns på webbplatsen www.ipy.se.

För ytterligare information kontakta:
Hanna Zetterberg Struwe
, informatör Internationella Polaråret, 08-546 442 39, hanna.zetterberg-struwe@vr.se
Mikael Olsson, projektledare Universeum, 031-335 64 21, mikael.olsson@universeum.se
Charlotte Mansfield, informatör Universeum, 031-335 64 24, charlotte.mansfield@universeum.se