InsightLab

8 av 10 chefer får inte tiden att räcka till privat

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:27 CET

8 av 10 chefer får inte tiden att räcka till privat

En nyligen genomförd undersökning bland 2 431 svenska chefer, genomförd av chefsutvecklingsföretaget Insightlab visar att svenska chefer har svårt att få tiden att räcka till. Värst är situationen enligt undersökningen för de kvinnliga cheferna.

Den senaste undersökningen visar att endast var femte chef (22%) instämmer med påståendet ”Jag hinner som regel med det jag vill på fritiden varje vecka”. Det är fler kvinnor än män som anser att de inte hinner med: 54% av kvinnorna jämfört med 47% för männen.

Det är inte bara privatlivet som är svårt att hinna med. Motsvarande fråga vad gäller situationen på jobbet, visar att endast var tredje chef (35%) anser att de hinner med det de vill en normal vecka. Även här är den upplevde otillräckligheten större bland de kvinnliga svarande: 46% av kvinnorna anser att de inte hinner med det de vill på jobbet en vanlig vecka, medan motsvarande siffra för männen är 37%.

- Det här är alarmerande siffror. Det är uppenbart att många går omkring med en känsla av otillräcklighet, både på jobbet och privat. Att leva så, medför naturligtvis en oerhörd stress i längden för den enskilde, konstaterar Thomas Nyberg,vice VD och undersökningsansvarig på Insightlab.

Bilden av en oförmåga att hinna med sina åtaganden i livet förstärks av det faktum 61% av de svarande anser att det är en större utmaning att få tiden att räcka till idag jämfört med för 5 år sedan.

-  Arbetsgivare och politiker måste på allvar börja göra någonting åt denna situation. Om vi på våra arbetsplatser har betydligt högre krav på oss än vad vi hinner med, är risken uppenbar att följden, förutom ohälsa och stress, även blir slarv, misstag, sämre kvalitet och bristande säkerhet. Inte minst inom områden som skola, sjukvård, omsorg, energiförsörjning och transporter riskerar konsekvenserna att bli mycket negativa, kommenterar Thomas Nyberg.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Insightlab under perioden 1-21 november 2010. Undersökningen som genomfördes online besvarades av 2 431 chefer. Av dessa återfinns 59 procent i det privata näringslivet, övriga i stat, kommun och landsting. 1276 var kvinnor och 1155 var män.

För kompletta resultat – se bifogad pdf

För mer information kontakta:

Thomas Nyberg, vice VD Insightlab, 070-774 73 68, thomas.nyberg@insightlab.se

InsightLab är ett svenskt analysföretag som kartlägger de senaste framgångsexemplen och trenderna inom områdena strategi, ekonomi, ledarskap och Human Resources. Informationen sammanställs och presenteras i guider, nyhetsbrev och seminarier.

Insightlab grundades 1995 och företagets kunder är idag över 5 000 svenska chefer inom alla typer av verksamhetsområden.

Läs mer på www.insightlab.se.