IT&Telekomföretagen

8 av 10 IT-företag planerar att nyanställa

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:58 CET

De svenska IT-företagen tror på ökad efterfrågan och högst är trycket när det gäller IT-tjänster i Finanssektorn. Hela 80 procent av IT-företagen planerar nyanställningar, jämfört med 60 % vid föregående mätning.

Det framgår av halvårsmätningen av IT-tjänsteindikatorn som publiceras av IT&Telekomföretagen. Indikatorn baseras på en enkätundersökning till företag inom IT-tjänstesektorn. Den aktuella mätningen avser förväntningarna inför första halvåret 2011 samt de planer på nyanställning som företagen har inför andra halvåret 2011. 

– Den positiva framtidstro som IT- och telekomföretagen påvisade under förra mätningen håller i sig och har i många avseende t.o.m. förstärkts. Vi ser en helt annan attityd bland respondenterna jämfört med för ett år sedan då finanskrisen ännu gjorde sig påmind, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega. 

– Bland branscherna är det framförallt Finansbranschen som man tror kommer leda utvecklingen inför första halvåret 2011, men vi noterar att samtliga branscher har en ökad förväntad utveckling jämfört med andra halvåret 2010, säger Anne-Marie Fransson. 

Mätningen visar också att det fortfarande är "Mitt Sverige" som förutspås den starkaste utvecklingen, men även "Västra Sverige" förväntas en god tillväxt. Den positiva trend som ”Outsourcing av Applikationsunderhåll” såväl som ”Infrastruktur” tidigare påvisats har nu brutits och det är speciellt ”Outsourcing av Infrastruktur” som tappat. Det är också det enda tjänsteslag där företagen spår en negativ prisutveckling. Inom övriga tjänsteslag tror respondenterna på fortsatt prisuppgång, och då framförallt för ”Konsulttjänster”. 

– Såväl stora som små företag är överens om att det råder störst brist på Produkt- och Systemutvecklare. Men vi noterar även att bristen inom samtliga kompetenser ökat från förra mätningen. Denna kompetensbrist planerar IT-företagen att lösa under andra halvan av 2011 då hela 80 procent uppger att de har för avsikt att nyanställa. Detta kan jämföras med förra mätningen då siffran låg på 60 procent, säger Anne-Marie Fransson.

Se under relaterade dokument, ”Sammanfattning”, för närmare analys. För en fullständig rapport, inkl. resultat och siffror, vänligen kontakta Ellinor Bjennbacke.

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega
anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

Studien baserar sig på en anonymiserad enkät som tillställts medlemsföretagen inom IT&Telekomföretagen. Enkäten skickades ut i mitten av januari 2011 och sista svarsdag var den 14:e februari. Syftet är att halvårsvis undersöka status inom IT –Industrin. Denna mätning avser förväntningarna inför första halvåret 2011 samt de planer på nyanställning som företagen har inför andra halvåret 2011.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se