Skandia

8 av 10 missbedömer kostnaderna för sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:23 CET

Att vara sjuk är dyrare än vad landets småföretagare tror, det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Skandia. Samtidigt är sjukförsäkringsskyddet sämre än genomsnittligt, vilket påverkar egenföretagarens ekonomi men också de anställda, totalt sett närmare 10 procent av landets befolkning.

– Företagaren tar risker i sin verksamhet, det är de flesta medvetna om. Men att småföretagaren samtidigt spelar ett högt spel med sin och de anställdas hälsa är inte lika känt, säger Folke Johnsen, småföretagarexpert på Skandia. Helt i onödan ska tilläggas, för sjukförsäkringsutbudet för småföretagare har tagit hästkliv framåt. Enkla anslutningsvillkor och en prislapp på några hundra kronor per anställd och månad för att uppnå ett försäkringsskydd i miljonklassen bör i sammanhanget vara ett lätt beslut.

Undersökningen visar också att för 6 av 10 småföretagare är inkomsten från företaget den helt avgörande intäktskällan för företagaren och dennes familj. Privatekonomin påverkas med andra ord direkt av ekonomin i företaget där ett av de största hoten är sjukdom. Inte oväsentligt för många svenskar då 10 procent av befolkningen arbetar i bolag med färre än 20 anställda.

När respondenterna tillfrågades om kostnaderna för en tre månaders sjukskrivning för en person i 25-årsåldern med en lön på 25 000 kronor före skatt, svarade 85 procent att kostnaderna uppgår till 150 000 kr eller mindre. I själva verket ligger en realistisk prislapp på 175 000. Framförallt är det kostnaderna för produktionsbortfall som underskattas, det vill säga vad personen inte uträttar när han/hon är hemma sjuk, liksom kostnader för vikarie.

– För att företagarna ska få en realistisk bild av sjukfrånvarokostnaderna har vi tagit fram en räknesnurra som är gratis och öppen för alla att använda. På Skandias hemsida kan man mata in uppgifter om antal anställda, lönenivå mm för få en bild av hur sjukfrånvaro slår mot just min verksamhet, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Skandias sjukfrånvarosnurra: http://www.skandia.se/hem/Foretag/Ma-bra/Friska-foretag/Intro/

Fakta om undersökningen
Undersökningen bland 500 företagare med upp till 19 anställda genomfördes i form av telefonintervjuer hösten 2010.

För ytterligare information kontakta
Folke Johnsen, småföretagarexpert Skandia, tel 08-788 34 37
Kristina Hagström, hälsostrateg Skandia, tel 08-788 16 28

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual‐gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen. Läs mer på www.skandia.se.