Ultra Tan AB

8 av 10 norrmän är emot åldersgräns på solarier

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 11:56 CEST

Hälsoministern i Norge föreslog nyligen att det ska införas en åldersgräns på 18 år för solarier i Norge, men undersökningar utförda av Norsk Solarieförening visar att hon har större delen av folket emot sig och även politikerna i de Norska kommunerna. Norsk Solarieförening menar att ett eventuellt införande av 18-årsgräns helt saknar stöd i dagens forskning.

I Norge har så många som 7 av 10 kommunordföranden solat solarium, vilket är något högre än befolkningen generellt där siffran är 6,5 av 10 personer. I undersökningen framkommer att 8 av 10 kommun-ordföranden anser det vara viktigt att det finns solarium på orten.

I en annan undersökning som utförts av Norstat på uppdrag av Norsk Solarieförening, visar det sig att mer än hälften av de tillfrågade som tidigare röstat på regeringspartiet nu starkt överväger att rösta på något annat parti i det fall åldersgräns införs på solarier.

Ett av de kanske allvarligaste beskeden från norrmännen själva är att 65 % säger sig vilja fortsätta sola även om en 18-års gräns införs och av dem säger 40 % att de kommer att använda olovliga solarier eller sola hemma istället. Svaren visar vilken viktig uppgift de allmänt kontrollerade solarierna har.

Fakta

Ronny Pedersen, Norsk Solarieförening, ronny@mida.no, +47 41423020

 

En sammanställning av aktuell forskning finns i relaterat dokument ”Sola för hälsans skull"

 

För mer information

Roland Laurent, Svensk Solarieförening, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se