Socialdepartementet

8 av 10 svenskar har liten eller ingen kunskap om FN:s barnkonvention

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 14:49 CET

Den 6 mars inleddes Socialdepartementets satsning Ett Sverige för barn med en seminariedag om FN:s barnkonvention för kommun, landsting, skola och näringsliv i Helsingborg.
I samband med satsningen har Socialdepartementet låtit genomföra en SIFO-undersökning som visar att 8 av 10 svenskar har liten eller ingen kunskap om Barnkonvention. Undersökningen visar också att 7 av 10 svenskar önskar att de hade större kunskaper i ämnet.

- Det finns ett behov av en bredare diskussion om vad Barnkonventionen är och vad den har för betydelse i människors vardag. I första hand vill vi inspirera kommuner och andra ansvariga att arbeta ännu mer intensivt med de här frågorna. Men satsningen vänder sig även mot privatpersoner och företag. Visionen är att skapa ett Sverige som är ännu mer anpassat för barn, säger socialminister Berit Andnor.

Undersökningen om svenskars kunskaper om och attityder till FN:s barnkonvention genomfördes av SIFO under vecka 45 2005. Undersökningen visar bland annat att:
· 8 av 10 svenskar anser sig ha mycket liten, ganska liten eller ingen kunskap om FN:s Barnkonvention.
· 7 av 10 svenskar skulle önska att de hade större kunskap om FN:s barnkonvention.
· 1 av 10 svenskar tror inte att FN:s barnkonvention har inneburit några förbättringar för svenska barn och ungdomar.
· Unga människor är generellt mer positiva till Barnkonventionens betydelse än äldre. Mest positiva är unga kvinnor.

Ett Sverige för barn anordnas gemensamt av regeringen, Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting. Syftet är bland annat att sprida kunskap om barnkonventionen och dess betydelse för svensk barnpolitik. Förutom Helsingborg kommer seminariedagar att anordnas i Halmstad, Gunnared, Jönköping, Örebro, Borlänge, Gävle, Haninge och Umeå.

Satsningen ett Sverige för barn omfattar även ett barnmöte där barn och ungdomar får möjlighet att göra sin röst hörd i barn- och ungdomspolitiska frågor. Inom ramen för satsningen kommer det också att anordnas webbaktiviteter för att sprida kunskap om Barnkonventionen.Kontakt:
Sara Damber
Ämnessakkunnig, Socialdepartementet
Tfn: 08-405 20 67, 070-716 14 44
E-mail: sara.damber@social.ministry.se

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Pressinformation: Fakta om ett Sverige för barn (http://www.regeringen.se/sb/d/6255/a/59371)
Pressinformation: SIFO-undersökning om svenskars kännedom om FN:s barnkonvention (http://www.regeringen.se/sb/d/6255/a/59374)