Fortum Sverige AB

8 av 10 svenskar vill sopsortera mer för en miljövänligare energiproduktion

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 10:33 CEST


Få svenskar vet att deras soppåse är en viktig energikälla och att sopförbränningen är bra för miljön. Det visar en undersökningen som Fortum nyligen genomfört om fjärrvärme. Även om bara hälften av de tillfrågade känner till hur fjärrvärme produceras är nio av tio positiva till att sopor används som bränsle.

Stödet är stort bland svenskarna för att använda sorterat avfall från hushållen som bränsle för att producera el och värme. Nio av tio är positiva till fjärrvärmen från hushållsavfall jämfört med andra uppvärmningsformer visar en färsk undersökning som Cint gjort på uppdrag av Fortum.

- Det är mycket bra för miljön och klimatet att avfall som skulle hamna på en soptipp, en sk deponi, istället blir bränsle för produktion av el och värme. På en deponi kan avfall läcka skadliga ämnen som t ex växthusgaser. Vi tar istället hand om avfallet i en kontrollerad process och renar utsläppen samtidigt som vi minskar avfallets klimatpåverkan, säger Anders Egelrud VD Fortum Värme, samägt med Stockholms stad.

Trots att energiproduktionen av avfall leder till minskad klimatpåverkan tror hela 60 procent att klimatpåverkan är stor eller mycket stor när man förbränner sopor. Enligt undersökningen kan åtta av tio tänka sig att sortera mer om det leder till en energiproduktion som är bra för klimatet.

- Det är endast avfall som inte kan återvinnas och som skulle hamna på deponi som eldas. Vi vill gärna att sorteringen av sopor blir ännu bättre. På så sätt kan vi ytterligare minska miljö och klimatpåverkan från den ständigt ökande mängden avfall som vi alla ger upphov till, säger Anders Egelrud.

I Sverige finns i dag inte några stora deponier tack vare källsortering och avfallsförbränning. Fortum driver Högdalenverket i Stockholm och det är i dag Sveriges största kraftvärmeverk. Årligen produceras där 700 000 ton avfall vilket blir till både el och fjärrvärme. Värmen räcker till drygt 130 000 hushåll.

Hälften av de tillfrågade tyckte att ett bättre namn än soppåse skulle kunna vara "energipåse" för att lyfta fram dess betydelse i energiproduktionen.


För mer information, kontakta:
Jens Bjöörn, Informationschef tel: 0702-98 41 25


Fortum
Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget bidrar starkt till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder. Företaget har 560 anställda, omsätter 6,6 miljarder kronor och har 10 600 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 18 kommuner i Sverige.