SEKO, facket för service och kommunikation

8 av 10 tror inte att sänkta löner skapar fler jobb

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:20 CET

8 av 10 svenskar tror inte att jobben blir fler om lönerna sänks. Det visar en ny undersökning från Synovate Temo som gjorts på uppdrag av SEKO – Facket för Service och Kommunikation.

Undersökningen visar också att svenska folket gör tummen ner åt sänkta ingångslöner. Sex av tio tycker inte att sänkta ingångslöner är ett bra sätt att skapa fler jobb åt ungdomar. Mest negativa är ungdomarna själva, sju av tio svarar att sänkta ingångslöner inte är ett bra sätt att skapa fler jobb.

Svaren i undersökningen är blocköverskridande. Bland annat uppger hela 77 procent av de borgerliga väljarna att de inte tror att lägre löner leder till fler jobb. Endast 19 procent av alliansens väljare tror att det blir fler jobb.

Bakgrunden till SEKOs undersökning är de signaler som kommit från arbetsgivarorganisationerna inför årets avtalsrörelse. De har aviserat att de vill sänka både de lägsta lönerna och ingångslönerna i kollektivavtalen.

– Deras motivering är bland annat att det skulle skapa fler jobb. Den här undersökningen visar med stor tydlighet på motsatsen, samtidigt bekräftar den bilden av hur viktigt det är att facket arbetar kraftfullare för motverka löneskillnaderna på arbetsmarknaden, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

8 av 10 svenskar svarar att det är mycket viktigt att de fackliga organisationerna arbetar för att minska löneskillnaderna. Särskilt kvinnor, 87 procent, tycker det är viktigt att facket arbetar för detta.

Undersökningen i sin helhet finns på www.seko.se.


För ytterligare information:
Jonas Pettersson, informations- och presschef, SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, informations- och pressenheten, SEKO, 070-600 24 96