If Skadeförsäkring

8 av 10 vardagsbrott klaras aldrig upp - bostadsinbrott i botten

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 08:05 CEST

Endast 14 procent av de nära 700 000 vardagsbrott som anmäldes i Sverige förra året klarades upp. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If genomfört av färsk statistik från Brå. Lägst är andelen uppklarade bostadsinbrott – fyra procent blev personuppklarade under 2012.

Ny statistik från Brå över uppklarade brott visar på dystra siffror. If har gjort en kartläggning på sajten vardagsbrott.se över resultaten för vardagsbrotten – misshandel, stöld, skadegörelse, bostadsinbrott och trafikbrott. Kartläggningen visar att andelen personuppklarade* vardagsbrott, trots Polisens uttalade ambitioner, är lika låg som året innan.

– Andelen uppklarade vardagsbrott har legat på samma nivå de senaste tio åren, samtidigt som poliserna blivit många fler. Det finns oerhört mycket vilja och kompetens inom poliskåren, men man måste prioritera resurserna rätt och minska byråkratin, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Särskilt oroväckande är den låga andelen uppklarade bostadsinbrott. Totalt anmäldes 39 552 bostadsinbrott, inklusive källare, vind och fritidshus, under förra året. Endast fyra procent av dessa blev personuppklarade. I Stockholms län löstes endast två procent av de anmälda inbrotten.

– Inbrott är inte bara en ekonomisk fråga för den som drabbas. Framförallt handlar det om en känsla att ha blivit berövad tryggheten där den är som viktigast, i det egna hemmet, säger Göran Kellner.

För övriga kategorier av uppklarade vardagsbrott är utvecklingen blandad under 2012. Stöld- och skadegörelsebrotten ligger kvar på samma nivå. Uppklaringen för trafikbrott har förbättrats något. För misshandelsfallen har andelen däremot sjunkit.

Andel personuppklarade vardagsbrott i Sverige 2011 vs 2012:

Brottstyp Andel personuppklarade 2011 Andel personuppklarade 2012
  Sverige
  Misshandel 17 % 16 %
  Inbrott 3 % 4 %
  Stöld 9 % 9 %
Skadegörelse 4 % 4 %
  Trafikbrott 64 % 65 %
  Totalt alla vardagsbrott sammantaget 14 %  14 % 

* Med personuppklarat brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se


Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkringar och personförsäkring.