SalusAnsvar AB

8 av 10 vill ha lag om alkolås

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 10:08 CEST

En sifo-undersökning gjord av SalusAnsvar och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) visar att 79 procent av svenska folket vill att det ska vara lag på att alla nya bilar har alkolås.

Varje år dödas 150 personer och 1 000 skadas svårt i olyckor relaterade till trafikonykterhet. Om alla bilar utrustades med alkolås skulle onyktra förare låsas ute från vägarna.

- Regeringen hävdar att man vill, men inte kan, lagstifta på grund av EU och hänvisar till fortsatt försöksverksamhet. Det är bara ett sätt att fly sitt ansvar och gömma sig bakom backspegeln. Det är dags för trafikminister Messing att kombinera sitt tyckande i alkolåsfrågan med handlingskraft, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar och Tom Bjerver, vd MHF.

SIFO-undersökningen genomfördes den 21 - 24 juli 2003. Tusen personer fick svara på frågan:
- Tycker du att det ska vara lag på att alla fabriksnya bilar ska ha Alkolås? 79 procent svarade ja, 16 procent nej och 5 visste inte.

Undersökningen visar också att kvinnor är mer positivt inställda till alkolås än män. 87 procent av kvinnorna vill ha lag på alkolås jämfört med 71 procent av männen.

SalusAnsvar och MHF bedriver ett gemensamt arbete för att alla bilar i Sverige ska vara utrustade med alkolås senast år 2015. Som ett led i detta arbete har SalusAnsvar halverat sin trafikförsäkringspremie för bilar utrustade med alkolås.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 0709-11 60 01
Tom Bjerver, vd MHF, 0702-31 10 58
Jonas Burvall, pr-ansvarig SalusAnsvar, 0709-11 60 61
Sören Sehlberg, informationschef MHF, 0706-33 99 94

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.