Villaägarnas Riksförbund

​8 tips till dig som funderar på att köpa fritidshus

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 14:56 CEST

Efter några lugna år ökar återigen intresset för att köpa fritidshus. Det driver upp priser och riskerar att leda till snabba affärer. Här är 8 tips från våra rådgivare, som du inte får missa innan du slår till.

Kom ihåg:

1. Besiktiga sommarstugan! Säljaren ansvarar bara för dolda fel och köparen ansvarar själv för övriga fel. Eftersom sommarstugor ofta håller lägre standard än permanentbostadshus kan inte köparen heller förvänta sig lika mycket, vilket innebär att det är svårare att hävda att ett fel är dolt.

2. Vattnets kvantitet och kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt. Köparen bör därför kontrollera om vattnet är tjänligt, brunnen har tillräckligt hög kapacitet och att vattnet inte brukar sina. Att borra ny brunn är kostsamt.

3. Skorsten och eldstad ingår också i köparens undersökningsplikt. Det kan därför vara värt att göra en provtryckning.

4. Kontrollera vem som ansvarar för vägen. Är det kommunen eller är det en vägförening? Är det en vägförening som fastigheten hör till kan det innebära höga kostnader.

5. De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Man bör därför kontrollera förhållandena med avloppet. Finns det tillstånd till anläggningen? Finns det förelägganden från miljökontoret att förbättra reningen? Har avloppet tillräcklig kapacitet för den kommande belastningen?

6. Kontrollera att båtplatsen verkligen ingår i köpet. Båtplatsen kan vara en personlig rättighet som tillhör säljaren och som inte följer med fastigheten.

7. Finns det servitut? Ligger t ex din brunn på grannens fastighet eller har grannen rätt att ta vatten ur din brunn? Behöver ni åka över grannens mark för att komma till stugan eller gå över grannens tomt för att komma ned till stranden? Innehållet och omfattningen av servitut kan ibland vara oklart och leda till diskussioner och osämja mellan grannar.

8. Finns det framtida byggplaner för området som kommer att förstöra idyllen? Kontrollera detta med byggnadsnämnden i kommunen.

För mer information:

Terese Wallinder, chef Villaägarnas rådgivningsavdelning, telefon 070-937 01 19
Henrik Fahlgren, kommunikationschef, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.