Dometic Aktiebolag

80 år sedan svenska Dometic lanserade kylskåpet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:13 CEST

I dagarna är det 80 år sedan den industriella tillverkningen av världens första praktiskt fungerande kylskåp började i Dometics fabrik i Motala. Den svenska uppfinningen har revolutionerat hanteringen av livsmedel och radikalt förbättrat hälsoläget och livskvaliteten i stora delar av världen. Fortfarande tillverkas kylskåp enligt originalpatentet i samma fabrik i Motala där historien en gång började.

- Kylskåpet räknas som en av de 10 viktigaste uppfinningarna under förra seklet och har i allra högsta grad bidragit till Sveriges starka ställning som industrination. Vår kylskåpstillverkning, som startade och fortfarande pågår i bland annat Motala, är något vi kan vara stolta över, säger Rutger Wachtmeister, marknadsdirektör Dometic.

1923 köpte Dometic, då som en del av Electrolux, ett patent som uppfinnarna Baltzar von Platen och Carl Munters ägde. Året innan hade de svenska uppfinnarna, inom ramen för ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan, utvecklat världens första kontinuerligt arbetande kylapparat, en teknik de kallade absorptionstekniken. 1925 började den industriella tillverkningen i Dometics fabrik i Motala. I och med det föddes världens första praktiskt användbara hushållskylskåp utan isblock.

- Det går inte ens att uppskatta hur många liv som kylskåpstekniken räddat, eller vad den betytt för att utveckla våra matvanor. Kylskåpet är troligen vid sidan av vaccinet den enskilt viktigaste orsaken till vår ökande medellivslängd, säger Rutger Wachtmeister.

Absorptionstekniken producerar kyla genom att värma en ammoniaklösning som, då den förångas, absorberar värme. Processen använder inga rörliga delar, vilket gör den helt vibrationsfri och fullständigt tyst. Den kan också använda en rad olika energikällor – elenergi likaväl som gasol eller fotogen – eftersom det som skapar kylan är en värmekälla, vilken som helst.

För vanliga hushållskylskåp har absorptionstekniken sedan 1950-talet ersatts av kompressorteknik. Men vid användning där tillgången på elenergi är osäker, eller där det krävs en vibrationsfri och helt tyst teknik, är dock den moderna absorptionstekniken överlägsen kompressorn.
Dometic har sedan tidigt 60-tal framgångsrikt tillverkat absorptionskylskåp för den växande RV-industrin (RV = Recreation Vehicle, husbilar och husvagnar) Kylaggregatet är svårare att tillverka än en vanlig kylkompressor, det krävs bland annat avancerad svetsteknik, men då kraven är höga - som kylskåp för fritidsfordon, hotellrum, i vinkällare eller medicinska laboratorier – är absorptionsaggregatets fördelar svårslagna.

Redan från produktionsstarten har tillverkningen av absorptionskylskåp skett i Motala. Motala hade på 1920-talet den industriella tradition och tillgång till de skickliga svetsare som tillverkningen av de komplicerade kylaggregaten krävde. Specialkunskapen finns kvar inom Dometic-koncernen och bara i Dometics Motalafabrik tillverkas cirka 300.000 absorptionskylskåp per år, nästan alla för export. Årligen tillverkar koncernen sammanlagt cirka 1 miljon kylskåp per år.

Kylskåpen, von Platen och Munters uppfinning, är grunden i Dometickoncernen. Ur de ursprungliga absorptionskylskåpen för hushållsbruk, har det utvecklats en högt specialiserad och mycket framgångsrik global koncern med rötterna i det svenska industrilandskapet. Tillverkningen har genom åren breddats till i stort sett alla bekvämlighetsprodukter som ingår i moderna RV:s, exempelvis spisar, luftkonditioneringsanläggningar, centraldammsugare, diskmaskiner, vattenrening, markiser, fönster, dörrar och belysning. Produkter har också utvecklats för större fritidsbåtar, även det en globalt sett växande marknad.

Utöver fritidsfordonssektorn finns kunder i hotellbranschen, där Dometics miniBar är världsledande inom marknaden för hotellrumskylskåp, och sjukvårdssektorn där specialanpassade kylskåp används för mediciner, vacciner och andra känsliga preparat. Med en specialutvecklad vinkällare når Dometic även kunderna direkt på hushållsmarknaden.

- Dometic förvaltar idag ett svenskt industriellt arv, samtidigt som vi har blivit världsledande på en växande global marknad för fritidsfordon och båtar, säger Rutger Wachtmeister.

Dometic har sedan länge varit ett känt varumärke bland RV-ägare, inte minst i USA. 2001-02 knoppades det som då hette Electrolux Leisure Appliances av och blev den självständiga koncernen Dometic.
_________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Wachtmeister, marknadsdirektör Dometic. Mobil: 0703-24 20 46
Louise Hedberg, informationschef. Mobil: 0707-10 43 21

Ett bildspel med nedladdningsbara bilder finns på www.dometic.se