Volontärbyrån

80 ledare från Relacom volontärer på Ersta Diakoni

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 12:12 CEST

80 ledare från Relacom volontärer på Ersta Diakoni

I tisdags deltog 80 ledare från Relacom på en volontärdag på Ersta Diakoni i Stockholm.  Under dagen fick volontärerna ägna sig åt allt från trädgårdsskötsel och idéarbete för marknadsföring till att organisera kontor och hålla i en patient-vänlig-dag. Dagen är ett resultat av Volontärbyråns arbete med företagsvolontärer.

Ledare från hela landet deltog på volontärdagen på Ersta Diakoni i tisdags, den 28 september. De sammanlagt 80 ledarna från Relacom fick hjälpa till i en rad olika verksamheter, de bakade 3500 oblater i oblatbageriet, lagade hemgjord soppa till patienterna på Ersta Diakonis hospice och byggde en hönsbur till barnsjukhuset, storstädade källarförråd, rensade rabatter, tog en grupp äldre på utflykt och deltog i idémöte kring marknadsföring. Att använda sig av företagsvolontärer är ett unikt sätt att bygga relationer mellan företag och organisationer.

– Vi har fått mycket uträttat, ett krafttag som vi är mycket glada för! Vår förhoppning är inte bara att ledarna på Relacom har fått en positiv bild av oss utan också att de vill arbeta som volontärer i fortsättningen, säger Anki Ahlman, volontärsamordnare på Ersta Diakoni.

Volontärbyråns roll i volontärdagen har varit att samordna dagen tillsammans med Relacom och Ersta Diakoni. Företagsvolontärdagen på Ersta Diakoni är ett av flera exempel på hur Volontärbyrån samarbetar med frivilligorganisationer och företag.

– Volontärarbetet har varit en mycket lyckad kombination av samhällsansvar och effektiv teambuilding för våra ledare. Att få tillfälle att hjälpa andra och samtidigt samarbeta med nya kollegor har gett oss en stark upplevelse som vi kommer bära med oss länge, säger John Hedberg, Relacoms Sverigechef.

Det är första gången Relacom och Ersta Diakoni deltar i ett arrangemang av det här slaget.

– För oss är det mycket positivt att knyta kontakt med ett företag, speciellt i en annan bransch jämfört med vad Ersta Diakoni gör, säger Anki Ahlman, volontärsamordnare på Ersta Diakoni.

Volontärbyrån har goda erfarenheter av att sammanföra företag som vill engagera sina anställda ideellt, med passande frivilligorganisationer utifrån både organisationen och företagets behov, både på kortare och längre sikt.

Kontakt
Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån, 0708-345 645 amelie.silfverstolpe@volontarbyran.org

Lotta Lindgren, informationsdirektör Relacom, 070-965 12 04
lotta.lindgren@relacom.com

Anki Ahlman, volontärsamordnare Ersta Diakoni, 08- 714 61 55, 070- 484 35 14 anki.ahlman@erstadiakoni.se

Bildmaterial
Pressbilder finns att tillgå. Bilder kommer att laddas upp under dagen på http://www.newsdesk.se/pressroom/volontarbyran.

NOTIS TILL REDAKTÖR
Om ni väljer att publicera nyheten ovan ber vi er skriva ut webbadressen www.volontarbyran.org då vi gärna vill ta vara på läsarnas engagemang.

Om Ersta Diakoni
Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, omsorg samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit.

Om Relacom
Relacom är en global leverantör av nätservice och en lokal nätservice leverantör och partner till företag, kommuner, nätägare och konsumenter. Relacom finns i 17 länder med huvudkontor i Sverige.

Om Volontärbyrån
Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet. Sedan starten 2002 har över 23 000 volontärkontakter förmedlat till drygt 1 100 ideella organisationer över hela Sverige. Volontärbyrån är en del av Forum för Frivilligt Socialt Arbete.