Utbildningsdepartementet

80 miljoner till lokalt jämställdhetsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:21 CET

Regeringen har beslutat att bevilja 80 miljoner kronor till SKL för att fortsätta stödja kommuner, landsting och regionala självstyrelseorgan att kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men synar man samhället i sömmarna hittar man alarmerande exempel på hur vården, skolan och omsorgen fortfarande är långt ifrån jämställd. Vi måste utveckla arbetssätt i skolan, sjukhuset eller äldreboendet som inte missgynnar medborgare på grund av deras kön, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som talar idag på SKL:s konferens Hållbar jämställdhet.

Förra mandatperioden sjösatte regeringen den största nationella satsningen någonsin för att främja ett förbättrat jämställdhetsarbete på lokal och regional nivå. 145 miljoner avsattes för 2007-2010 och intresset från kommuner och landsting var stort, över 80 projekt genomförs över hela landet. Ytterligare information om vilka projekt som genomförs finns att läsa på SKL:s hemsida.

Regeringens beslut innebär att SKL under åren 2011-2013 ska fördela 80 miljoner kronor. De nya pengarna ska användas för att säkra hållbarheten i den satsning som nu är genomförd. Det handlar om att arbeta med fortsatt kunskapsspridning och metodutveckling, om att utveckla beslutsstöd och system för jämförelser. Det är också viktigt att följa upp vilka effekter insatserna får på medborgarnivå.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Hållbar jämställdhet på SKLs webbplats (http://skl.se/web/Hallbar_jamstalldhet.aspx)