Com Hem AB

80-talister föredrar nyheter på nätet – medan morgontidningen gäller för deras föräldrar

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 09:48 CET

Att svenskarna använder internet till att ta del av nyheter är ingen nyhet. Konsumtionen av nyheter skiljer sig dock mellan generationerna. En ny undersökning från Com Hem visar att yngre personer föredrar att läsa nyheter på nätet, medan äldre föredrar morgontidning och TV. Söka information, skicka e-post och hantera bankärenden är de viktigaste sakerna man vill kunna göra med hjälp av internet, visar undersökningen.

3 431 svenskar mellan 15 och 80 år medverkade i en undersökning om bredband och vad som anses vara viktigt med internet, genomförd av Com Hem. 52% av de tillfrågade uppger att de bevakar och tar del av nyhetsflödet flera gånger dagligen. 65% av dessa är unga (80-talister och yngre), 58% är medelålders (70, 60- och 50-talister) och 42% är äldre (40-talister och äldre). För unga är internet den givna nyhetskanalen – hela 74% föredrar att läsa nyheter på internet. Bland äldre är TV (39%) och morgontidningen (24%) att föredra. Den viktigaste nyhetskanalen är enligt samtliga respondenter i turodrningen internet (45%). Därefter kommer TV (32%) och morgontidning (15%), följt av radio (8%) och kvällstidning (1%).

 Att unga i större utsträckning väljer digitala nyhetskällor än äldre visar på det skiftet som är på gång, nämligen att de yngre mer och mer väljer bort traditionella mediabärare. Detta är något som kommer ge upphov till nya tjänster hos medialeverantörer, för att möta förväntningarna som finns hos den unga publiken. Är man uppvuxen med Ipad, YouTube och bredband så kanske man har andra krav på hur man vill uppleva exempelvis nyheter, säger Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation, Surfa Lugnt.

När det kommer till tilltron i informationen man hämtar från internet skiljer det sig bara marginellt mellan kön och åldrar. 91% av respondenterna svarar att information hämtad från internet har hög eller mycket hög trovärdighet och 9% svarar låg trovärdighet.

Söka information viktigast
På frågan vad som är viktigast för dig att kunna göra på internet svarar 92% söka information, 89% skicka e-post och 88% hantera bankärenden. Att ta del av nyheter kommer på femte plats (58%) och att använda sociala nätverk kommer på sjunde plats (45%). Resultatet visar också att unga är mer benägna att lyssna på musik och titta på film än äldre och medelålders. Kvinnorna använder internet till kommunikation och sociala medier i större utsträckning än män.

Mer om undersökningen
Com Hems kundpanel, Com-panelen, består av drygt 5 000 respondenter som kontinuerligt får besvara frågor om bredband, tv och telefoni. Panelen rekryterades i mars 2011 och är ett initiativ taget för en närmare konsumentdialog liksom för att undersöka trender och beteenden kring tv och bredband. Respondenterna är Com Hem-kunder mellan 15 och 80 år som är geografiskt spridda över Sverige.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Sjöberg, Presschef, Com Hem
Tel: 0734 39 08 98 
E-post: press@comhem.com

Johnny Lindqvist, expert ungdomskommunikation Surfa Lugnt
Tel: 0704 55 14 30
E-post: johnny.lindqvist@mecglobal.com

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, nästan 1,8 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud samt prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983, har cirka 800 anställda och huvudkontor i Stockholm. För mer information, se: www.comhem.se