Studieförbundet Vuxenskolan

800 000 berörs av tvångstankar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 14:54 CEST

"Tvångstankar styr Pelles vardag. I vuxen ålder tar det honom timmar att passera dörrtrösklar och ta av och på sig kläderna och han slutar att tvätta sig och gå på toaletten. En dag hör han i radion om Tourettes syndrom..."

Berättelsen om Pelle finns i boken "Mr Tourette och jag" av Pelle Sandstrak. Pelle Sandstrak medverkar vid konferensen "Kunskap och samverkan vid OCD/tvångssyndrom" som genomförs den 4-6 september på Sånga Säby, Stockholm. Konferensen är ett samarbetsprojekt mellan Svenska OCD-förbundet Ananke och Studieförbundet Vuxenskolan och stöds av Arvsfonden.

Personer med tvångssyndrom/OCD plågas av ofrivilliga, påträngande och plågsamma tankar som leder till behov av att utföra ritualer. Tidskrävande ritualer som personen själv inser är orealistiska men som man inte vågar låta bli att utföra. Minst 800000 svenskar berörs då också anhöriga dras in i ritualerna och blir medberoende. Okunskap och skamkänslor hindrar idag alltför många från att söka hjälp trots att bra stöd och hjälp finns idag.

- Genom samverkan mellan den professionella vården, sociala omsorgen samt folkbildningen erbjuder vi möjligheter för patienter och anhöriga att få kunskap och stöd. Studiecirkelns unika pedagogik som bygger på samtal och hjälp till självhjälp är ett viktigt komplement till den professionella vården, säger Anki Bard-Sandström, Studieförbundet Vuxenskolan.

En fjärdedel av konferensdeltagarna har själva tvångssyndrom eller är anhöriga. Konferensen ger verksamheter inom kommun och landsting ett unikt tillfälle att ta del av aktuell forskning, kunskap och erfarenhet.

Kunskapen om tvångssyndrom/OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är gammal. Redan för 4000 år sedan omnämns den i en kilskrift från Mesopotamien, berättar OCD-forskningens Grand Old Man, med.dr Gunnar Skoog som medverkar vid konferensen.

Programmet innehåller många intressanta föreläsare, bl a Sergej Andéewitch, överläkare för Ångestprogrammet på Karolinska Sjukhuset, Henrik Pelling barnpsykiatriker vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och specialist på behandling av barn och ungdomar samt Olle Wadström, leg psykolog som under de senaste 24 åren rest runt i Sverige och föreläst i ämnet.

På fredagen sker en förhandsvisning av filmen "Glöm ej bort att älska varandra" som är en naken dokumentär om en kärleksfull kvinna som kämpar för att rädda sin familj från smuts och smitta. Filmen kommer att visas på SVT och biografer senare under hösten.

Media är välkommen att delta under konferensen och träffa deltagare och föreläsare. En lista på personer som ställer upp på intervju finns tillgänglig för dig som journalist.

Programmet i sin helhet finns på www.ananke.org

Kontaktpersoner:

- Anita Odell, koordinator, Svenska OCD-förbundet Ananke, 070-266 34 92

- Elisabeth Bäärnhielm Pousette, ordförande, Svenska OCD-förbundet Ananke, 070-349 96 28

- Anki Bard Sandström, verksamhetsutvecklare, SV, Studieförbundet Vuxenskolan, 070-364 42 50

Svenska OCD-förbundet Ananke är en ideell stödförening för barn, ungdomar och vuxna med tvångssyndrom / OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och deras anhöriga. Ananke med lokalföreningar bedriver opinionsbildning och intressepolitiskt arbete för att medlemmarna ska få det stöd och den hjälp de behöver i vardagen och i samhället i stort.

Hemsida: www.ananke.org

Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund vilar på principen om alla människors lika rätt och värde. Studiecirkeln är grunden i folkbildningen och ger deltagarna möjlighet att få ny kunskap och att sätta ord på sina tankar och känslor.

Hemsida www.sv.se