Region Blekinge

800 000 kronor till kulturen i Blekinge

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 10:13 CEST

Kulturrådet ger Region Blekinge 800 000 kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Pengarna ska gå till utveckling av samtidskonsten, utveckling av dansområdet tillsammans med andra regioner i Sydsverige och utveckling inom projektet Att skapa sin historia.

Kulturrådet har fördelat 19 miljoner i utvecklingsbidrag till olika projekt runt om i landet. Region Blekinge har sökt medel till tre projekt – och samtliga blev beviljade.

– Det är roligt att alla tre projekten blev beviljade medel, säger Malena Sandgren, chef för kultur och fritid vid Region Blekinge. Alla tre projekten är viktiga för att komma en bit på vägen för att nå målen i vår kulturplan.

Region Blekinge har fått 300 000 kronor för att påbörja arbetet med en etablering av en regional arena för samtidskonsten i Blekinge. En handlingsplan ska beskriva hur arbetet ska bedrivas för att etablera långsiktiga samarbetsformer med konstpedagoger och konstnärer. Den ska också innehålla en beskrivning för programverksamheten för barn och unga samt hur samarbete med länets konstföreningar kan utvecklas.

Projektet Att skapa sin historia, som har pågått i två år, har beviljats 300 000 kronor. Projektet har utvecklat en digital plattform som ska fungera som en mötesplats mellan skola och kulturarvsaktörer. Mötesplatsen är både ett hjälpmedel i arbetet med historiska källor och ett pedagogiskt verktyg för skolorna. Medlen från Kulturrådet ska användas till vidareutveckling och för att bredda målgruppen till att även omfatta barn och deras närstående, utanför ordinarie skoltid.

Kulturrådet anslår även 200 000 kronor till ett samverkansarbete mellan sex regioner i Regionsamverkan Sydsverige*. De sex regionerna i södra Sverige ska tillsammans utveckla den professionella dansen bland annat genom ett nära interregionalt samarbete mellan Sydsveriges kulturinstitutioner inom områdena turnéutbyte, samproduktion, kompetensutveckling, publikutveckling och digital distribution. Målet är att stärka och berika dansverksamheterna i södra Sverige så att fler inom Regionsamverkan Sydsverige kan ta del av ett rikt dansutbud.

* Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Arbetet syftar till att skapa långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Se www.regionsamverkan.se.

För kommentarer:
Malena Sandgren, chef kultur och fritid, 0455-30 50 08

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument