Njurförbundet

800 000 kronor utdelas till njurforskning

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2013 07:00 CET

Njurförbundets forskningsfond Njurfonden har sedan 1981 delat ut bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. 14 forskare vid sex medicinska lärosäten får i år dela på sammanlagt 800 000 kronor. Ansökningarna har granskats i samverkan med sakkunniga som utsetts av Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk Transplantationsförening.

I år är sista gången som Njurförbundet delar ut forskningsmedel. Den nybildade Insamlingsstiftelsen Njurfonden som grundats tillsammans med Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening kommer hädanefter att vara den nationella forskningsfond som bidrar med medel till njurforskning.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet säger; genom insamlingsstiftelsen Njurfonden kommer förhoppningsvis bidragen till njurforskning att öka. Njursjukdom är en dold folksjukdom. Närmare en miljon människor i Sverige har nedsatt njurfunktion. Vart tredje fall av hjärt-kärlsjukdom är orsakad av njursvikt. Den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka är hjärt-kärlsjukdom. Det behövs därför mycket mer forskning och upplysning som bidrar till att minska dödligheten i sjukdomar som är relaterade till njursvikt.

För ytterligare information kontakta gärna Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, telefon 070-718 16 70 alt. hakan.hedman@njurforbundet.se.

Fördelning av forskningsanslagen:

30 000 kronor, Per-Ola Attman, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Prognostisk betydelse av renal dyslipidemi för kardiovaskulär mortalitet och morbiditet hos
patienter med kronisk njursjukdom.

85 000 kronor, Alireza Biglarnia, Med dr, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Modifikation av endotelcellyta för minimering av trombo-inflammation vid ischemi/reperfusion skada efter organtransplantation.

50 000 kronor. Magnus Braide, Med dr, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Supplementerad peritonealdialys: Effekter av NK1-blockad på plasmaproteinförluster och
peritoneal inflammation under PD.

50 000 kronor, Michael Breimer, Professor, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Kliniska dialysförsök med genmodifierad grisnjure ansluten till människans blodcirkulation.

50 000 kronor, Anette Bruchfeld, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Cholinergic anti-inflammatory function in Chronic Kidney Disease and refractory hypertension with reference to inflammation, treatment and outcome.

50 000 kronor, Olof Hellberg, Med dr, Örebro universitett

Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysnehandlade.


50 000 kronor. Martin Eugén Johansson, Med dr, Lunds universitet

Isolering och studier av adulta stamceller i human njure.

50 000 kronor, Peidi Liu, doktorand, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Identifiering av nya lgA-receptorer samt signalvägar i njuren vid lgA-nefrit.

50 000 kronor, Johan Nordström, specialistläkare, doktorand, Karolinska
Universitetssjukhuset

Studier rörande organtransplantation från avlidna: Förbättrad organkvalitet
och förbättrade resultat vid transplantation.

85 000 kronor, Aso Saed, Med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Studier av hemodynamiska mekanismers betydelse för progress av kronisk
njurfunktionsnedsättning.

50 000 kronor, Mårten Segelmark, Professor, Hälsouniversitetet i Linköping

MikroRNA  i blodet för diagnostik vid vaskulit och andra njursjukdomar

50 000 kronor, Peter Stenvinkel, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hypogonadism hos män i dialys - ett vanligt och behandlingsbart men idag negligerat kliniskt
tillstånd

50 000 kronor, Mårten Wendt, legitimerad läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Clinical and molecular studies in ANCA associated vasculitis.

Utdelning ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond, ett särskilt forskningsbidrag som utdelas av Njurförbundet. Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm. Tommys pappa Gösta donerade sin ena njure till sonen som då var 14 år. Föräldrarna till Tommy testamenterade en miljon kronor till Njurförbundet. Efter deras
bortgång beslutade förbundsstyrelsen att gåvan ska användas för forskning om njurtransplantationer med levande givare. Utdelningen sker i samband med övrig utdelning ur Njurfonden.

100 000 kronor, Annette Lennerling, Med dr. leg. sjuksköterska, Transplantationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Donatorers och patienters syn på anonymitet vid levande donation: En ELPAT-studie


Njurförbundet är en intresseorganisation som företräder alla som drabbats njursvikt, har dialys eller är njurtransplanterade.