Sveriges Byggindustrier

8000 vita jobb i södra Sverige tack vare ROT-avdraget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:57 CEST

– Svarta jobb blir vita genom ROT-avdraget. Dessutom blir konkurrensen sundare och arbetsförhållandena säkrare, säger Ingemar Legrell, regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Syd. För södra Sverige har det inneburit 8.000 vita jobb.

– ROT-avdraget är en fullträff, det gör att hushållsektorn köper vita byggtjänster i en mycket stor omfattning. Vi oroas dock för framtiden eftersom de rödgröna, trots en viss omsvängning, fortfarande vill avveckla ROT-avdraget på sikt, fortsätter Ingemar Legrell.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen på årsbasis omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Södra Sverige står för 27 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Proportionellt fördelat motsvarar detta 8.000 vita jobb i Sydsverige, avslutar Ingemar Legrell.

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive byggföreningsområde tack vare ROT-avdraget.

Byggförening                      Antal vita jobb, ca

Jönköping                            1000
Kronoberg                            700
Kalmar                                750
Blekinge                               350
Malmö                                 3100
Helsingborg                         1000
Kristianstad                          400
Halland                                 700

 

För kompletterande information, kontakta:

Ingemar Legrell, regionchef BI Syd, 070-639 83 66
Jönköping: Jan-Åke Andersson, chef BI Jönköping, 0709-25 09 90
Kronoberg: Thomas Wall, chef BI Växjö, 0761-26 10 40
Kalmar: Göran Elmquist, chef BI Kalmar, 070-680 25 62
Blekinge: Johanna Appelgren, chef BI Karlshamn, 0706-90 95 99
Malmö: Mats Håkansson, chef BI Malmö, 0708-35 26 05
Helsingborg: Bo Adling, chef BI Helsingborg, 0708-18 04 19
Kristianstad: Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad, 070-223 83 25
Halland: Rickard Gegö, chef BI Halmstad, 0708-19 24 93

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org